co2 reductie broeikasgas

Investering van 415 miljard euro nodig om Belgische netto-nultransitie te realiseren

Ons land moet de komende decennia 415 miljard euro investeren om de vooropgestelde netto-nuluitstoot te realiseren tegen 2050. Dat schrijft persbureau Belga op basis van een rapport, gepubliceerd door consultancybureau McKinsey. Volgens het rapport moet ruim de helft van die investeringen worden uitgetrokken voor de renovatie van gebouwen.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) heeft bepaald dat de uitstoot tegen 2050 tot nul moet zijn herleid om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°. Concreet mogen er dan niet meer broeikasgassen vrijkomen dan dat er kunnen worden opgeslagen of uit de atmosfeer worden gehaald. Die doelstelling voor België blijft haalbaar al is er nood aan ‘grootschalige, doortastende en gecoördineerde actie in alle sectoren’ volgens het onderzoek van McKinsey. Het consultancybureau schat de nodige (geleidelijke) investeringen op 415 miljard euro, ongeveer 2 tot 3 procent van het bbp over die periode.

Stabiele energiemix nodig

Meer dan de helft van de investeringen moeten naar de renovatie van particuliere gebouwen (5,5 miljoen in totaal) gaan omdat veel huishoudens niet de middelen hebben om hun woning energie-efficiënt te maken. Voor de industrie is het belangrijk dat die grote investeringsbeslissingen gepaard gaan met een stabiele energiemix en prijsvooruitzichten om het concurrentievermogen van bedrijven te garanderen. McKinsey schrijft dat de industrie tegen 2050 bijkomend tot 45 miljard euro zal investeren en het kijkt daarbij vooral naar een klein aantal grote industriële clusters die wereldwijd concurreren.

Een netto-nultransitie kan leiden tot een verdubbeling van de energievraag, met bijhorende uitdagingen voor de bevoorrading. Het rapport suggereert om de regelgeving uit te bouwen om geschikte locaties te identificeren en hernieuwbare energiebronnen uit te bouwen. Opvallend, het rapport meent dat de bevoorrading kan worden veilig gesteld door via versterkte interconnecties voor elektriciteitsimport en een kleinere vraag naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen door te kijken naar alternatieven zoals kernenergie.

Toegankelijke infrastructuur

Om de economie koolstofarm te maken, raadt het kantoor België aan een vrij toegankelijke infrastructuur voor elektriciteit, CO2, waterstof en groene moleculen uit te rollen. Dit netwerk is nodig om nieuwe investeringen aan te trekken. België heeft volgens McKinsey verschillende troeven achter de hand om groene groei te verwezenlijken. Zo kan ons land een Europees handelscentrum worden voor materialen als waterstof, biogene petrochemicaliën en elektriciteit. Ook de nu al sterke recyclagecapaciteit kan verder worden uitgebouwd.

lees ook

Tom Hautekiet (Port of Antwerp-Bruges) verkozen tot voorzitter Belgian Hydrogen Council

Volgens McKinsey gaan die mogelijkheden hand in hand met aanzienlijke uitdagingen en vereisen ze een gedurfde visie en acties van talloze belanghebbenden. Het rapport is geen handleiding of draaiboek, benadrukt McKinsey. Met de nieuwe inzichten, feiten en gegevens hoopt het consultancykantoor wel het belangrijke gesprek over de netto-nultransitie een zetje te geven.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.