hergebruik kleding tweedehands recyclage

Belgische afval- en recyclagesector bespaart dubbel zoveel CO2 dan dat het zelf uitstoot

De Belgische afval en recyclagesector bespaart twee keer zoveel CO2 langs de productiewaardeketens dan dat het zelf uitstoot. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in opdracht van Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in de milieu-impact van de sector.

Deloitte richtte zich in de studie op tien van de meest relevante afvalstromen. Uit gegevens van Eurostat blijkt immers dat België in 2020 36,2 miljoen ton afval verwerkte in de geselecteerde afvalstromen. Puinafval en organisch en biologisch afval bleken goed te zijn voor 75 procent van het totale volume, staat te lezen in het persbericht van Denuo. Op basis van CO2-analyses berekende Deloitte dat bij de verwerking hiervan 6.827 ton CO2 equivalent vrijkwam. De studie toont tegelijk aan dat de sector bijdraagt aan het vermijden van emissies in tal van andere sectoren.

Essentiële schakel

“Onze sector is een essentiële schakel in duizenden productwaardeketens”, aldus Stany Vaes, algemeen directeur bij Denuo. “Of het nu gaat om voeding, wagens of bouwprojecten:  bij elke professionele activiteit komt afval vrij. Onze leden zorgen er onder meer voor dat dit afval op de meest geschikte manier wordt verwerkt. Maar ook dat het afval onder een andere vorm terug kan worden ingezet, als gerecycleerd materiaal dat kan worden ingezet in de productie van nieuwe producten en zo de ontginning van nieuwe grondstoffen vermijden, of als alternatieve, groene energiebron voor fossiele energie.

Op die manier kunnen bedrijven in deze sectoren hun CO2-impact beperken. In die mate zelfs dat inzameling, sortering, recyclage en verbranding met energierecuperatie, bijdragen aan een opmerkelijke besparing van 13,3 miljoen ton C02 equivalent emissies langs de waardeketens van de tien geselecteerde afvalstromen in 2020. Meer specifiek vertegenwoordigt de verwerking van metaalafval goed voor 53 procent van de vermeden emissies, gevolgd door vaste teruggewonnen brandstof (SRF) en brandstof uit afval (RDF) met 10 procent en organisch en biologisch afval met 9 procent.

Opportuniteiten identificeren

Naast inschatten van de emissies wil Denuo ook opportuniteiten aangeven om de uitstoot in de sector te verminderen. Daarom is naast een kwantitatieve simulatie ook een kwalitatief onderzoek gebeurt. Aan de hand van interviews met Denuo-leden, een terreinbezoek en een collectieve workshop schoof de studie tien opportuniteiten in vier domeinen naar voor, gaande van de optimalisatie van de logistiek en de vergroening van de activiteiten en sites tot de verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van het sorteren en het maximaliseren van de energievalorisatie.

lees ook

Vlaanderen als recyclagehub

Om die opportuniteiten voor emissiereductie te benutten, zal samenwerking nodig zijn met klanten, bedrijven binnen en buiten de sector, nutsbedrijven, sectorfederaties en overheden. “Afval- en recyclagebedrijven hebben een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Ze zijn een deel van de oplossing, namelijk de CO2-intensiteit verminderen. Door productie- en energiebedrijven in staat te stellen materialen en energie uit afval te (her)gebruiken, vermijdt de sector bijna twee keer zoveel emissies langs de waardeketen dan ze zelf genereert,” concludeert Stany Vaes. 

De studie is hier raadpleegbaar.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.