duurzaam eco

Kwart ‘dondergroene’ beleggingsfondsen passen duurzaamheidsclaim aan

In juni vorig jaar profileerden 425 beleggingsfondsen zich als de meest duurzame in ons land. Uit een onderzoek van Great Green Investment Investigation blijkt een kwart van die fondsen toch niet zo duurzaam zijn. Strengere regels en de vrees om van greenwashing te worden beschuldigd, dwong die fondsen om hun claim te herzien.

Bijna honderd in België aangeboden beleggingsfondsen gelden niet langer als ‘donkergroen’. Dat meldt De Tijd. De krant neemt deel aan het grootschalig onderzoek van Europese media. Dat onderzoek, de Great Green Investment Investigation, stelde vast dat liefst een kwart van de 425 beleggingsfondsen hun duurzaamheidsclaim hebben herzien. Vorig jaar in juni hadden die fondsen zich nog als het meest duurzaam geprofileerd. Een half jaar later heeft een kwart (96) de donkergroene status ingeruild voor een minder duurzaam label.

Fijnere mazen

Donkergroene fondsen zijn fondsen die duurzaamheidsdoelstellingen in hun beleggingsbeleid opnemen. Europa verbiedt die fondsen ‘significante’ schade toe te brengen aan mens en milieu, al laat het woord ‘significant’ veel ruimte voor interpretatie. Het onderzoek toonde eind vorig jaar aan dat de helft van die donkergroene fondsen belegt in bedrijven met activiteiten in fossiele brandstoffen. Niet bepaald duurzaam, met andere woorden en toezichthouders gaven aan dat het geen wenselijke situatie is. Alleen waren de Europese regels nog onvoldoende afgelijnd om daar iets aan te doen en zal er pas in 2024 een volledig kader zijn tegen ‘greenwashing’.

Sinds dit jaar zijn de mazen van het net verfijnd. Fondsenhuizen konden vorig jaar hun keuze voor de donkergroene status verantwoorden door enkele zinnen toe te voegen aan het beleggingsbeleid. Sinds dit jaar moet die keuze extra zijn onderbouwd. Voor alle fondsen met donkergroene label moe het fondsenhuis in het prospectus een addendum toevoegen waarin ze aangeven hoeveel procent het fonds minimaal in duurzame beleggingen investeert. Die strengere regels, plus de toegenomen vrees om te worden beschuldigd van greenwashing, hebben fondsenhuizen ertoe aangezet hun donkergroene aanbod te herbekijken.

lees ook

Nieuw e-learningplatform voor duurzaam beleggen

Belgische fondsenhuizen

Bij de Belgische fondsenhuizen besliste DPAM om de status van drie fondsen te herbekijken. Belfius Investment Partners (zes donkergroene fondsen) en KBC Asset Management (vier fondsen) voerden geen wijzigingen door. Enkele andere buitenlandse fondsenhuizen met Belgische aanwezigheid grepen wel in. Dat is het geval voor onder andere RobecoSAM, NNIP en BNP Paribas Asset Management. Het marktaandeel van de fondsen is door de wijziging gedaald van 5,2 naar 3,3 procent. Het belegd vermogen zakte met 170 miljard euro (veertig procent) naar ongeveer 250 miljard euro.

De daling is alleen te wijten aan de daling van het aantal donkergroene fondsen. Netto stroomt er nog altijd meer geld in die fondsen dan in de minder duurzame fondsen. In 2022 waren de donkergroene de enige categorie die een netto-instroom lieten optekenen. Zowel de lichtgroene categorie (met duurzaamheidskenmerken) als de grijze categorie zagen vorig jaar beleggersgeld wegstromen. “Veel fondsenhuizen hebben het voorzichtigheidsprincipe toegepast omdat de regelgeving nog onvoldoende duidelijk is”, zegt Marc Van de Gucht, directeur-generaal van de Belgische Fondsenfederatie Beama. Hij verwacht nog weinig downgrades de komende maanden. “Ik verwacht eerder een tegenovergestelde beweging als die duidelijkheid er komt. Beleggen in geherkwalificeerde lichtgroene fondsen is nog altijd duurzaam beleggen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.