CSRD rapportering

Meerderheid Belgische bedrijven niet klaar voor duurzaamheidsrapportering

Een overgrote meerderheid van de Belgische ondernemingen is (nog) niet klaar voor de verplichte Europese rapportering rond duurzaamheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos, in opdracht van Schneider Electric. Het onderzoek leert onder andere dat stijgende kosten en klimaatproblematiek duurzaamheid bovenaan de bedrijfsagenda plaatsen.  

Bijna negentig procent van de 251 ondervraagde Belgische bedrijven bevestigde dat ze nog niet voldoen aan de normen die worden vereist door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie. Als onderdeel van het Green Deal-beleid van de EU verplicht deze wetgeving de grootste bedrijven om vanaf 1 januari 2024 te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het onderzoek toont aan waar de bedrijven zich bevinden in hun duurzaamheidstraject, welke impact de energiecrisis daarop heeft en welke mogelijkheden en uitdagingen ze hebben bij het bouwen aan een duurzamere toekomst.

Elektrificatie en digitalisering gezien als kans voor meer energie-efficiëntie

Het onderzoek bevestigt dat duurzaamheid een topprioriteit is, waarbij zestig procent van de bedrijven de bezorgdheid over het klimaat als belangrijkste drijfveer noemt. 57 procent geeft aan dat ze gedreven worden door de wens om te besparen op energiekosten, terwijl 46 procent naleving van wet- en regelgeving als belangrijkste drijfveer noemt. Eén op de drie grote bedrijven vindt duurzaamheid ook belangrijk voor het vinden en behouden van werknemers in een krappe arbeidsmarkt. 39 procent ziet duurzaamheid als een middel om klanten aan te trekken.

Ondanks complexe uitdagingen noemt 84 procent van de bedrijven elektrificatie en 78 procent digitalisering als bewezen en effectieve manieren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze technologieën dienen om energieverspilling tegen te gaan, energiegebruik te optimaliseren en zorgen voor veerkracht en zekerheid van hernieuwbare energievoorziening. “Data verzamelen met digitale technologie is de eerste stap om energieverbruik te meten en efficiëntiemogelijkheden in kaart te brengen”, stelt David Orgaz, Cluster President Benelux van Schneider Electric. “Elektrificatie helpt daarnaast om energie op de meest efficiënte manier koolstofvrij te maken. De combinatie van digitalisering en elektrificatie is de sterkste pijler voor een duurzame toekomst.”

Overheid moet netcongestie aanpakken 

Bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen zoals hoge investeringskosten, complexe en inconsistente wet- en regelgeving. Ook praktische belemmeringen zoals de beperkingen van het elektriciteitsnet of de behoefte aan een betere laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen spelen een rol. 93 procent geeft aan dat de overheid dringend actie moet ondernemen om de netcapaciteit te vergroten. De bedrijven houden vooral zichzelf verantwoordelijk om te verduurzamen. Ze geven ook aan dat de overheid meer kan doen om hen te ondersteunen via het standaardiseren van wet- en regelgeving in Europa en kennisdeling ziet. ​

lees ook

AI-bot van Schneider Electric helpt bedrijven bij dataverwerking

Energiekosten zijn een grote zorg voor Belgische bedrijven waar de rekening vorig jaar gemiddeld met 15,7 procent steeg. Voor 64 procent heeft dit geleid tot een versnelling van duurzaamheidsgerichte activiteiten. Een grote meerderheid verwacht dat de energiekosten deze winter hoog zullen blijven of zelfs stijgen. “Veel bedrijven hebben al een sterk duurzaamheidsplan, voor andere bedrijven is de energiecrisis een wake-up call geweest. Iedereen wil een versnelling hoger schakelen. Dit is een uniek moment om onze energie slimmer te beheren én energie-efficiënter te wonen, werken en leven. Dit is van essentieel belang om de Europese klimaatdoelstellingen te halen”, concludeert Orgaz. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.