zonnepanelen_zee_windmolens

Nederland volgt België met onderzoek naar drijvende zonnepanelen

Onze Noorderburen investeren 2,8 miljoen euro in onderzoek naar het potentieel van drijvende zonnepanelen. De beslissing volgt kort op het nieuws dat België onderzoek doet naar drijvende zonnepanelen in windmolenparken op zee.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kondigt een investering aan van ruim 2,8 miljoen euro in het onderzoek naar een ‘duurzame toekomst’ voor drijvende zonnepanelen en de  technologische, ecologische en maatschappelijke voorwaarden die daarvoor nodig zijn. “De transitie van fossiele naar groene energie is hoognodig om de klimaatverandering tegen te gaan en voor het behoud van biodiversiteit wereldwijd, maar ook voor het veiligstellen van lokale energieproductie voor Nederland”, zegt projectleider Sven Teurlincx. “Dat vergt een forse opschaling van zonnepanelen.”

Milieueffecten

Maar voor die panelen is op het land niet veel plaats, en dus wordt naar het water gekeken. Eerst moet daarvoor onderzoek gedaan worden naar de milieueffecten, want die zijn nog onduidelijk, en ook het beleid en de wetgeving zijn nog volop in ontwikkeling. Het project brengt wetenschappers, instellingen en industriële partners bijeen om antwoorden te bieden op verschillende vragen: Levert het wel genoeg stroom, draagt de technologie echt bij ene groenere wereld, zijn lokale effecten op plant en dier acceptabel? Ook het beste ontwerp en de rendabiliteit zullen onderzocht worden.

lees ook

Zijn drijvende zonnepanelen aan Belgische windmolens op zee de toekomst?

Eerder deze week werd bekend dat ook België onderzoek doet naar drijvende zonnepanelen in de Noordzee. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft daarvoor de handen ineen geslagen met Jan De Nul Group. De voorbije weken zijn al drie experimentele modules geplaatst voor de Belgische kust. Het Belgische project focust zich vooral op de integratie van drijvende zonnepanelen en windmolenparken op zee. Ze gaan onder meer onderzoeken welke effecten de panelen hebben op het “onderwaterlichtveld”, op de golfslag en de koolstofcyclus. De wetenschappers willen ook nagaan of er positieve effecten zijn voor koloniserende fauna en vissen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.