PERS-certificaat ESPO

Nieuw milieucertificaat voor North Sea Port

De Europese havenvereniging ESPO reikte vorige week, opnieuw, het milieucertificaat uit aan North Sea Port. Daarmee is het nog altijd de eerste grensoverschrijdende haven die het Europees milieulabel behaalt. North Sea Port krijgt het PERS-certificaat voor de inspanningen om rond duurzame haveninfrastructuur, uitstootvermindering en natuurontwikkeling.

PERS staat voor ‘Port Environmental Review System’ en is een systeem voor milieubeheer dat op maat van Europese havens is uitgewerkt voor hun duurzame ontwikkeling. Het certificaat maakt het mogelijk om de milieuprestaties van havens te meten en bij te sturen. De certificering gebeurt door een onafhankelijke organisatie. Om de twee jaar volgt een evaluatie en behoudt (of verliest) de haven het certificaat. PERS-gecertificeerde havens moeten acties ondernemen om het op milieuvlak beter te doen en de uitstoot terug te schroeven.

Netwerk van Europese havens

Het certificaat zit onder de vleugens van dde European Sea Ports Organisation (ESPO). 103 leden delen, onder de noemer EcoPorts hun kennis en ervaring over milieubeheer. Ongeveer dertig leden behaalden intussen het PERS-kwaliteitslabel. North Sea Port maakt opnieuw deel uit van het select groepje. “Het is geen sinicure om zo een milieubeheersysteem op te zetten over een landsgrens (Nederland en België/Vlaanderen) heen”, zegt Daan Schalck, CEO van North Sea Port. “We zijn fier dat we het certificaat voor de tweede keer in de trofeeënkast kunnen zetten.”

Het blijven streven naar een beter milieu in het grensoverschrijdend havengebied gaat verder dan meten en weten. Het vraagt permanent aandacht. Daarbij wordt er ingezet op zowel de bouw van infrastructuur als op de vermindering van de uitstoot van zee-en binnenvaartschepen en de uitbreiding van bioidiversiteit op en rond de haven- en industrieterreinen.

lees ook

ArcelorMittal en North Sea Port ontwikkelen industrieterrein dat bijdraagt tot een klimaatneutrale haven

Duurzaam bouwen, verminderde uitstoot en biodiversiteit

De vermindering van de CO2-uitstoot een wezenlijk onderdeel bij de keuze van het ontwerp en de bouw van een brug over de spoorlijn aan het Kluizendok. Ook voor de bouw van een steiger voor riviercruises in Gent neemt van bij het ontwerp tot de uitvoering duurzaamheid een belangrijke plaats in. Bovendien zorgt een walstroom voor binnenvaartschepen voor minder geluid, fijn stof en CO2-uitstoot. In de loop 2024 zal de riviercruisesteiger operationeel zijn. Daarnaast maakt North Sea Port werk van een walstroom voor zeeschepen.

North Sea Port voorziet een maritieme Green Corridor met Göteborg en de rederij DFDS in Gent. Duurzame schepen zullen in de toekomst over het hele reistraject voor minder uitstoot zorgen waardoor ze minder havengelden moeten betalen. Op de Axelse Vlakte in Terneuzen plaatste North Sea Port bij een nieuwe wegontsluiting een Zeeuws Haag. Eerder waren er bij de ruimtelijke ontwikkelingen ecologische verbindingen tussen ‘oude’ en nieuwe’ natuur verloren gegaan. Het havengebied herstelde ecologische functies door het natuurgebied Groene Knoop te verbinden met Zijkanaal C via bomen en struikgewas.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.