H2_ketel

Pilootproject zorgt voor Belgische primeur met groene waterstofketel in werkplaats

Met behulp van een ambitieus klimaatplan streeft Port of Antwerp-Bruges tegen 2050 naar klimaatneutraliteit. Waterstof speelt een belangrijke rol in deze transitie. De haven wil dan ook een leiderspositie innemen in de lokale en internationale waterstofeconomie. In samenwerking met Imtech, Remeha en Solencopower is in één van de gebouwen van de haven een pilootproject opgestart met een verwarmingsketel die volledig werkt op groene waterstof.

Het project, een Belgische primeur voor een dergelijk grote ruimte, moet de haalbaarheid van deze klimaatneutrale technologie aantonen. Eén van de werkplaatsen van het NOC (Nautisch Operationele Cluster), het operationele zenuwcentrum van Port of Antwerp Bruges, wordt verwarmd met behulp van een waterstofketel die draait op 100 procent groene waterstof. De Schildershal, een werkplaats van 1.430m³ groot, wordt onder andere gebruikt voor schilderwerken aan infrastructuur zoals sluisdeuren. Dit project, ontstaan uit een idee eind 2019, is een samenwerking tussen Imtech (aannemer), Port of Antwerp-Bruges, Tractebel (ontwerpteam), Remeha (ketelfabrikant) en Solencopower (producent).

100 procent groen

De groene waterstof wordt volledig gegenereerd uit hernieuwbare energiebronnen: 70 procent komt van lokaal opgewekte groene energie, afkomstig van overschotten van zonnepanelen. De resterende 30 procent wordt verkregen via groene stroomaankoop van het grid. Een elektrolyser met een vermogen van 30 kW gebruikt deze groene stroom om 134 liter water per dag te splitsen in waterstofgas, dat wordt opgeslagen in 8 flessen. Dit gas dient als brandstof voor de waterstofketel met een vermogen van 24 kW, die vervolgens de Schildershal verwarmt. Bovendien zal 80 procent van de geproduceerde restwarmte van de elektrolyser worden teruggewonnen om de hal extra te verwarmen.

Illustratie waterstofketel

Tijdens een strenge winterdag verbruikt de verwarmingsketel 10 kg waterstof, wat bijna overeenkomt met het verbruik van twee volledig geladen waterstofauto’s. Het vermogen van de ketel komt overeen met de hoeveelheid warmte die nodig is om twee ééngezinswoningen te verwarmen.

Ambitieus klimaatplan

Port of Antwerp-Bruges streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn door middel van een ambitieus klimaatplan. Het overschakelen op groene energie en grondstoffen voor de eigen vloot en gebouwen vormt een essentieel onderdeel van dit plan. Een specifieke doelstelling is om tegen 2030 de CO2-uitstoot als gevolg van gebouwverwarming met 92 procent te verminderen. Het Schildershal project fungeert als een pilootproject om de haalbaarheid en technologische kennis te testen voor het vervangen van bestaande verwarmingsinstallaties die op fossiele brandstoffen werken. Dit is vooral relevant in situaties waar een warmtepomp niet altijd gemakkelijk te integreren is of niet de volledige oplossing kan bieden.

lees ook

Ineos krijgt duurzaamheidslabel voor waterstofproductie in Antwerpen

De rol van waterstof in de overgang naar klimaatneutraliteit is van cruciaal belang. Als wereldhaven streeft Port of Antwerp-Bruges ernaar een leidende positie in te nemen binnen zowel de lokale als de internationale waterstofeconomie. Dit wordt ondersteund door drie belangrijke pijlers: lokale productie en import van waterstof, de ontwikkeling van infrastructuur voor distributie, en het faciliteren van het verbruik en transport naar eindgebruikers in het achterland.Dit project, dat een subsidie heeft ontvangen van het Horizon 2020 EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, maakt deel uit van PIONEERS. Dat laatste initiatief realiseert vergroeningsprojecten in havens.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.