Smart,Industry,4.0,,Automation,And,Optimisation,Concept,On,Virtual.,Business

‘Slechts’ kwart van Vlaamse bedrijven zet AI in om doelstellingen te bereiken

Ondanks de toegenomen media-aandacht blijft de adoptie van artificiële intelligentie bij Vlaamse bedrijven eerder beperkt. Dat is de conclusie van de tweede AI-barometer van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Driekwart van de Vlaamse bedrijven heeft nog geen AI-technologie gebruikt en het merendeel heeft geen onmiddellijke plannen in die richting.

De adoptie van AI in de bedrijfswerking blijft volgens de barometer de speeltuin van grote bedrijven. Organisaties die de technologie wel inzetten, doen dan het vaakst voor de organisatie van administratieve processen en ICT-beveiliging. Bij grote bedrijven heeft de inzet van AI vaker geleid tot een verhoging van de kwaliteit van die processen en een verkleining van de kosten. Bij microbedrijven leidde de inzet van AI-technologie opvallend vaak tot het op de markt brengen van nieuwe of aanzienlijk verbeterde goederen of diensten, wat de duurzaamheid van de producten en het bedrijf uiteraard ten goede komt.

Lange weg richting Digital Decade

De vaststellingen van de AI-barometer maken duidelijk dat Vlaanderen nog een flinke weg af te leggen heeft om de Europese ‘Path to the Digital Decade’ doelstellingen te bereiken. Die doelstelling voorspelde een stijging van het aandeel AI-technologieën tot minstens 75 procent. Met slechts 25 procent adoptie hinkt Vlaanderen dus nog een flink eind achterop. Het wordt zelfs helemaal pover wanneer de implementatie van twee of meer technologieën in rekening wordt genomen. Amper 14 procent van de Vlaamse bedrijven gebruikt meerdere technologieën in de bedrijfsvoering.

Als redenen voor de beperkte implementatie geven ‘niet-adopters’ een gepercipieerd beperkt nut van AI aan. Daarnaast speelt ook een gebrek aan kennis over de technologie een grote rol. Het departement wijst daarom op het belang van initiatieven opgezet binnen het Vlaams Actieplan Artificiële Intelligentie die het bewustzijn van Vlaamse bedrijven verder kunnen ontwikkelen. Zowel adopters als niet-adopters vinden het vaak moeilijk om mogelijke AI-toepassingen in te schatten. Daarom moeten gespecialiseerde kennis, vaardigheden en ervaring aandachtspunten blijven.

Competentiekloof

Grote bedrijven zijn volgens de barometer systematisch oververtegenwoordigd in het gebruik van AI-technologie. Dat vertaalt zich logischerwijze in de impact van AI op de competitiviteit van bedrijven. Vooral grote bedrijven zetten door AI stappen in het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid en het verlagen van de kosten door geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. De onderzoekers vrezen daarom dat de ongelijke adoptiegraad zal leiden tot een competitiviteitskloof in het nadeel van kleine en microbedrijven. Ook hier kunnen de initiatieven van het Vlaams beleidsplan een antwoord bieden.

lees ook

Artificiële intelligentie helpt vogels en zeezoogdieren in windparken op zee monitoren

Bij microbedrijven leidde de inzet van AI opvallen vaak tot het op de markt brengen van nieuwe of verbeterde producten en diensten. Dat wijst volgens de barometer op het nut van AI-techologie bij de ontwikkeling van producten door startups. Blijven inzetten op de positieve aspecten op vlak van innovatie en duurzaamheid is dus nodig. Zeker omdat AI een eerder beperkte impact heeft op de tewerkstelling. De daling is vooral voelbaar in eerder traditionele sectoren met een hoog potentieel voor automatisatie (bouw, vervoer, opslag) of hoge mate van klantinteractie (banken, verzekering).

Lees de volledige AI-barometer hier.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.