Antwerp,Yacht,Club,At,Antwerp,Marina.,Boats,And,Yachts,With

Stad Antwerpen lanceert oproep voor klimaatneutraal Linkeroever 

De stad Antwerpen heeft een ambitieus klimaatplan, waarmee het een voortrekkersrol wil blijven spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Antwerpen wil Linkeroever klimaatneutraal maken tegen 2030. Dat is twintig jaar sneller dan de Europese doelstellingen. Om dat doel te bereiken lanceert de stad een projectoproep aan bedrijven en organisaties die daarvoor tot 50.000 euro kunnen krijgen.  

Antwerpen voert een klimaatbeleid waarbij het streeft naar een CO2-afname van 50 tot 55 procent tegen 2030. Tegen 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Vorig jaar selecteerde de Europese Unie het project ‘Linkeroever klimaatneutraal in 2030’ binnen de missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030. Antwerpen gaat de uitdaging aan om de netto uitstoot van broeikasgassen op Linkeroever volledig af te bouwen tegen 2030. De eventuele nog resterende uitstoot wordt vanaf dan elders gecompenseerd.   

Projectoproep 

“In de race naar een klimaatneutraal Antwerpen plaatsen we in de wijk Linkeroever een snelle eerste tussensprint. Linkeroever kan zo een voorbeeld worden voor de andere wijken in Antwerpen én voor andere lokale overheden in Europa”, zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws. “De ambitie is om alle broeikasgas-emissies van de wijk tot nul te herleiden via sterke partnerschappen met bedrijven, organisaties en betrokken burgers. Met onze ondersteuning kunnen hun projecten de gangmakers worden van een rechtvaardige klimaattransitie.” 

De stad roept via het Klimaatfonds zowel bedrijven (start-ups, studiebureaus, installateurs,…) als organisaties op om projecten uit te werken die bijdragen aan een klimaatneutraal Linkeroever tegen 2030. Antwerpen mikt in eerste instantie op projecten die het energieverbruik van gebouwen verminderen of hernieuwbare energie lokaal produceren. Die projecten mogen uiteenlopend zijn, zolang ze maar bijdragen tot het doel. Het mag een nieuwe technologie zijn of onderzoek ter voorbereiding van een groter project, enzovoort. 

lees ook

Nieuwe expo ‘Antwerpen voor Klimaat’ in het EcoHuis

Procedure 

Bedrijven of organisaties die een projectdossier willen indienen, kunnen rekenen op begeleiding van het Klimaatfonds. Op donderdag 20 april vindt een infomoment plaats waar kandidaat-indieners al hun vragen kunnen stellen. Op 8 en 25 mei kunnen kandidaten een voorbereidend gesprek inplannen met een expert van de stad, om zo het project nog sterker te maken. Het uiteindelijke project moet uiterlijk op woensdag 14 juni digitaal zijn ingediend. Aan een goedgekeurd project hangt een subsidie (max. 50.000 euro) vast, samen met een meter of peter.  

Meer informatie via deze link.  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.