Ev,Car,Or,Electric,Vehicle,At,Charging,Station,With,The

Twee miljoen euro voor projectoproep innovatieve laadsystemen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reserveert twee miljoen euro uit het Klimaatfonds voor een pilootprojectoproep rond innovatieve laadinfrastructuur. De oproep is een aanvulling op de ambitie om tegen 2025 35.000 publieke laadpunten te voorzien. Met deze oproep wil de minister specifiek innovatieve projecten ondersteunen en de drempel om te investeren verlagen. Indieners kunnen tot 300.000 euro steun per project ontvangen.

Vlaanderen telt intussen ruim 27.000 laadpunten. Toch past een eenvoudige publieke laadpaal niet altijd in elke stedenbouwkundige context, klinkt het in het persbericht dat de minister vandaag uitstuurde. “Het is ook niet altijd voor iedereen de juiste oplossing. We willen vanuit de Vlaamse overheid ondernemers stimuleren en faciliteren in de zoektocht naar slimme laadoplossingen, die de vergroening van ons wagenpark mee bewerkstelligen de komende jaren”, aldus minister Peeters (Open VLD).

Vlaanderen wereldtop op vlak van innovatie

Vlaanderen hoort bij de meest verstedelijkte en dichtbevolkte regio’s in de EU. De meeste steden en gemeenten zijn historisch gegroeid naar hun huidige vorm, zonder dat hier eerst stedenbouwkundige plannen aan vooraf gingen. Daardoor is het vaak moeilijk om gewone publieke laadpalen bij publieke parkings te plaatsen. Voor de beoogde locaties, straten of wijken moet men specifiek op zoek naar de juiste laadoplossingen. Toch ziet de minister net kansen in die realiteit.

“Vlaanderen is wereldtop op vlak van innovatie. Net daarom willen we onze ondernemers, experts en pioniers een duwtje in de rug geven om deze slimme laadoplossingen te bedenken, uit te werken en aan de hand van deze call pilootprojecten op te zetten. We moeten in het kader van de klimaatuitdagingen onze kilometers verder vergroenen door de omslag zero-emissievoertuigen vanuit Vlaanderen mee te ondersteunen. Deze projectoproep zal ervoor zorgen dat we in Vlaanderen ook innovatieve en duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen.”

lees ook

In 2026 om de 60 km laadpalen voor elektrische wagens

De oproep richt zich op pilootprojecten van beperkte schaalgrootte, die verkennend en innovatief zijn en na afloop kunnen opschalen. Dat kunnen mobiele laadsystemen zijn, maar ook private laaddeelsystemen, (bidirectionele) laadpunten in energiemanagementsystemen met ter plekke geproduceerde hernieuwbare energie, slimme publieke laadoplossingen of innovatieve managementsystemen voor deelwagenlaadpunten. Indienders kunnen tot 40 procent (maximaal 300.000 euro) tussenkomst krijgen per project. De projecten moeten binnen de twee jaar worden gerealiseerd. Aanvragen kunnen via de website van de Vlaamse overheid worden ingediend.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.