laadpaal Kermt C

Engie huldigt eerste Limburgse publieke laadpaal in als onderdeel van concessie

In Kermt, een deelgemeente van Hasselt, is de eerste publieke laadpaal geïnstalleerd op Limburgs grondgebied. Die maakt deel uit van de concessie voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen. Engie staat daarbij in voor de investering, installatie en uitbating van naar schatting 2.800 laadpalen in Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Met de laadpalen kunnen inwoners hun wagens met 100 procent hernieuwbare elektriciteit opladen. De laadpaal in Kermt, de eerste van meer dan 200 exemplaren die al werden aangevraagd door burgers en gemeenten in Limburg, werd woensdag ingehuldigd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De Vlaamse Regering gunde in juli vorig jaar de concessie aan Engie voor Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg. In deze regio’s wil Engie de komende twee jaar 2.800 publieke laadpalen (of 5.600 unieke laadpunten) plaatsen. Deze zullen worden gevoed door 100 procent groene elektriciteit, afkomstig van onder meer zonne- en windparken.

Publieke laadpunt aanvragen

Iedereen die met een volledig elektrische wagen rijdt en zelf geen laadpunt kan installeren of niet over een publiek laadpunt binnen een afstand van 250 meter beschikt, kan een publiek laadpunt aanvragen via het e-loket van de Vlaamse overheid. Daarnaast kunnen steden en gemeenten zelf ook laadpalen aanvragen op strategische plaatsen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken volgt de aanvragen, in Limburg nu al 200, op en Engie zorgt vervolgens voor de installatie en uitbating van de nieuwe laadpunten.

“Het vergroenen van mobiliteit is een grote uitdaging waar niemand meer omheen kan”, zegt Thierry Saegeman, CEO Engie in België. “De markt voor elektrische voertuigen ontwikkelt zich snel en de ontwikkeling van een uitgebreide laadinfrastructuur is daarbij noodzakelijk. Engie wil hierin het voortouw nemen door naast laadpalen thuis of bij bedrijven, ook publieke laders te financieren en te installeren in de straten, langs snelwegen en op strategische locaties. Door maximaal in te zetten op van wind- en zonneparken kunnen we deze laadpunten met 100% groene elektriciteit bevoorraden en zo een grote stap zetten in de energietransitie en de vermindering van CO₂-uitstoot in België.”

lees ook

Engie dient aanvraag in voor drie batterijparken

35.000 laadequivalenten

“Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het is mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs onze snelwegen en grote verkeersassen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.