windmolens windmolenpark

Vermaasd hoogspanningsnet voorkomt uitval windpark Rentel

Bij maximale wind zal de transmissiecapaciteit van vier Belgische offshore windparken tijdelijk verminderen, schrijft Elia Group. Dat komt omdat de kabel van het Rentel-platform naar het vasteland na een incident is beschadigd. Ondanks het defect kan het windpark toch blijven produceren omdat Rentel, in tegenstelling tot de eerste Belgische windparken, is geïntegreerd in een vermaasd hoogspanningsnet.

Rentel heeft daardoor twee exportkabels: een naar de kust (momenteel onderbroken) en een naar Elia’s stopcontact-op-zee (MOG). Omdat nog drie andere windparken daarop aangesloten zijn, wordt hun elektriciteitsproductie bij maximale wind iets verminderd om overbelasting op de exportkabels te voorkomen.

Rentel windpark als deel van ‘driehoeksconnectie’

Elk offshore windpark heeft een transformatorplatform dat de elektriciteit verzamelt die door de windturbines is opgewekt en vervolgens de spanning verhoogt voor efficiënt transport. Bij de start in 2018 had het windpark Rentel (309 MW) vanop z’n platform slechts één rechtstreekse kabel naar het vasteland (radiale verbinding). Toen Elia voor de volgende drie windparken (Mermaid, Northwester 2 en Seastar) een vermaasd transmissienet ontwikkelde, is Rentel daarbij aangesloten. Een vermaasd net bespaart op kabels -wat duurzamer is- en het biedt de windparken een verhoogde leveringszekerheid bij incidenten.

Elia nam in 2019 de Rentel-kabel naar land over en bouwde een korte verbindingskabel tussen het Rentel- en Elia-platform. Samen met de twee exportkabels van het stop-contact-op-zee, ontstond zo een driehoeksconnectie (zie kaart). Dit toont nu duidelijk haar nut.

Complexe herstellingsoperatie

Op 9 januari viel de kabel tussen het vasteland en het Rentel-platform plots uit. Alle veiligheidsvoorschriften hebben gewerkt, waardoor de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang kwam. In moeilijke weersomstandigheden is Elia er snel in geslaagd het incident te lokaliseren: het aansluitingspunt van de kabel op het Rentel-platform. Op deze plek is de herstelling zeer uitdagend en complex. Het Rentel platform bevindt zich 34 kilometer van de kust. Daarnaast is de winterperiode met veel wind en hoge golven verre van ideaal voor offshore operaties. Alle betrokken partijen (Rentel, de kabelproducent NKT en Elia) werken samen aan een snelle oplossing.

lees ook

Elia plant tot tien miljard euro aan investeringen

Naast de drie andere verbonden parken, blijft het MOG ook de capaciteit van Rentel op het transmissienet injecteren. Enkel wanneer het heel hard waait, moeten de vier windparken aangesloten op het MOG hun productie verminderen om overbelasting te vermijden op de resterende kabels. De vier windparken (Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2) kunnen nu samen maximaal ongeveer 800 MW produceren. In normale omstandigheden is de uiterste transportcapaciteit van het MOG naar de hoogspanningspost van Stevin op het vasteland ongeveer 1000 MW. Zonder het MOG zou de volledige 309 MW van het Rentel windpark buiten dienst zijn. In overeenstemming met de elektriciteitswet zullen de betrokken windparken gecompenseerd worden voor de momenten waarop hun productie wordt beperkt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.