Hydrogen,Renewable,Energy,Production,-,Hydrogen,Gas,For,Clean,Electricity

Vlaamse havens krijgen Europese Hydrogen Valley status

De havens Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Port of Oostende zijn op Europees niveau erkend als ‘Hydrogen Valley’. Die status is weggelegd voor geografische gebieden die een volledige waterstofwaardeketen herbergen, van productie tot distributie, opslag en lokaal eindgebruik in verschillende sectoren.

De drie Vlaamse havens zijn complementair in hun activiteiten en hebben daardoor een unieke uitgangspositie voor de uitrol van de waterstofeconomie, schrijft WaterstofNet in een persbericht. Ze combineren onder andere staal- en chemische industriële clusters met energiehub-functies en offshore hernieuwbare energieproductie. Door hun geografische ligging functioneren de havens als toegangspoort tot een Europees netwerk van binnenwateren, spoorwegen, pijpleidingen en wegverbindingen. Door al die troeven kunnen de ‘Flemish Hydrogen Ports’, gecoördineerd oor WaterstofNet, een cruciale rol spelen in de Europese waterstofeconomie.

Verduurzaming in staalproductie en transport

Vandaag worden er in het gebied al verschillende projecten ontwikkeld en gerealiseerd voor de productie van groene en koolstofarme waterstof en afgeleide moleculen. Behalve voor het verduurzamen van bestaande afname in de lokale chemische industrie, zal deze waterstof ook gebruikt worden in onder andere de staalproductie, scheepvaart en wegtransport. De eerste demonstraties van deze nieuwe toepassingen zijn al gerealiseerd.

In de nabije toekomst zal lokale productie gecombineerd worden met grootschalige internationale import en doorvoer van koolstofarme moleculen, om schone waterstof te leveren aan afnemers, zowel lokaal als in het hinterland, via de open access European Hydrogen Backbone. De Europese Unie beschouwt Hydrogen Valleys als een sterk instrument om te laten zien hoe de waterstofeconomie op lokaal niveau werkt. Deze lokale waterstofeconomieën kunnen vervolgens met elkaar worden verbonden om in de toekomst een continentaal netwerk te vormen.

lees ook

Eerste Belgische waterstofwet goedgekeurd door Kamer

Havens hebben daarin een uniek potentieel: tot 42 procent van de totale waterstofvraag in de EU in 2050 zou zich in havengebieden kunnen bevinden volgens een studie. Het Hydrogen valley-certificaat werd uitgereikt door het Clean Hydrogen Partnership en Mission Innovation. Zij houden een online kaart bij met de belangrijkste kenmerken van de Hydrogen Valleys in Europa en wereldwijd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.