Green_Deal_Binnenvaart2

Vlaamse Green Deal Binnenvaart moet transport via waterwegen vergroenen

De Vlaamse Green Deal Binnenvaart wil het transport via de binnenvaart vergroenen. Het project is eind vorige week voorgesteld door minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. North Sea Port en Port of Antwerp-Bruges  zijn enkele sterke schouders onder het plan.

Het goederenvervoer via binnenvaart staat, net als zowat alle industriële sectoren, voor grote uitdagingen. Het vervoer moet de duurzame transitie maken op Europees, nationaal en regionaal niveau. Daarbij zijn emissiereductie, doelstellingen op vlak van klimaat en luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en modal shift naar duurzaam transport de belangrijkste begrippen. Om de positie van de binnenvaart als toekomstbestendig transport te verzekeren, is de Vlaamse Green Deal in het leven geroepen. De Green Deal is een initiatief van De Vlaamse Waterweg, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Federatie van Belgische Binnenvaart, Vlaams instituut voor de Logistiek en het kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen.

Publiek-private samenwerking

De Green Deal is een dus een publiek-private samenwerking tussen partijen die elk op hun manier betrokken zijn bij het transport via water. Dat gaat van individuele binnenvaartondernemers en rederijen over verladers, terminals, kennisinstellingen en overheidsactoren, tot financiële instellingen en technologiebedrijven. In totaal hebben 79 partners de engagementsverklaring ondertekend. De Green Deal moet zekerheid bieden aan de Vlaamse binnenvaartondernemers en moet een leidraad worden voor het beleid op kort en middellange termijn.

“De Vlaamse Green Deal past perfect bij onze multimodale haven”, legt Daan Schalck, CEO van North Sea Port uit. “We zijn gelegen op diverse Europese transportcorridors en beschikken over efficiënte achterlandverbindingen per spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen in alle windrichtingen. Als havenbedrijf zetten we samen met de bedrijven in op een toename van vervoer via binnenvaart en op meer regelmatige binnenvaartverbindingen. Nu al gaat 58 procent van het goederenvervoer naar het achterland via de binnenvaart. Dat is uniek in Europa en de wereld.”

lees ook

Van engagement tot resultaat

Nu de handtekening onder het engagement is gezet, volgt het echte werk voor de partners. De trekkers van de Green Deal zullen de andere ondertekenaars de komende jaren betrekken bij overleggen, werkgroepen, bevragingen en proefprojecten. “Op die manier bieden we maatschappelijke milieu-uitdagingen het hoofd met behulp van onze troeven als regio”, stelt Vlaams minister Lydia Peeters. “Het gaat om innovatie, creativiteit, ondernemerschap. De oplossingen worden mee aangereikt en gedragen door de hele binnenvaartsector.”

“We streven naar resultaten tegen 2026 op vlak van basisvoorwaarden voor vergroening qua financiering, regelgeving, mind shift in de keten en technologische keuzes. Zo kunnen we het pad effenen richting zichtbare impact naar 2030 en 2050”, aldus de minister. 2050 is het moment waarop de effectieve vergroening moet zijn gerealiseerd. Dat is het jaar waarin volgens de Europese klimaatdoelstellingen de binnenvaart (bijna) emissieneutraal zou moeten opereren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.