circulair_watergebruik_VMM

VMM subsidieert samenwerkingen die waterbeschikbaarheid verhogen

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt bedrijven en organisaties die de beschikbaarheid van water in Vlaanderen verhogen. Daarom zal de VMM investeringsprojecten voor circulair watergebruik subsidiëren. Projectvoorstellen kunnen tot 6 september worden ingediend.

De oproep van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal. Door de elkaar opvolgende droogteperiodes moeten we volgens de VMM de veronderstelling loslaten dat er in Vlaanderen altijd genoeg water beschikbaar is. Het is dan ook belangrijk om de watervraag en waterbeschikbaarheid goed op elkaar af te stemmen, staat er te lezen in de projectoproep. Door het watergebruik te verminderen en circulair te maken kan Vlaanderen veerkrachtig worden gedurende langere droogteperiodes.

Enkel voor samenwerkingsverbanden

De VMM wil projecten voor verminderd en/of circulair watergebruik tot 75 procent subsidiëren. Al zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan het project. Zo komen alleen organisaties met een rechtspersoonlijkheid in aanmerking. Daarnaast moet het gaan om een samenwerking tussen minstens twee verschillende partijen met minstens één van deze kenmerken:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinst
  • Bedrijfsafvalwater (effluent) hergebruiken en opwaarderen
  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen

Het kan volgens de VMM gaan om zowel gezuiverd afvalwater, proceswater, bemalingswater, hemelwater of een combinatie ervan. De samenwerkingsverbanden moeten zich voor het project laten bijstaan door studiebureaus of universiteiten.

Procedure

Geïnteresseerden om een project op te zetten, hebben tot woensdag 6 september om 12 uur de tijd om een definitieve aanvraag in te dienen. Wie vooraf al een projectidee wil aftoetsen kan dit via een sjabloon en tegen uiterlijk vrijdag 16 juni om 12 uur. Een korte beschrijving van het idee volstaat hiervoor. Aansluitend krijgen de organisaties feedback via een gesprek. Voor initiatieven die teruggewonnen water willen inzetten, raadt VMM aan om gebruik te maken van de vooraanmelding. Het is belangrijk om de impact te bespreken en af te toetsen aan de geplande wijzigingen in de Vlaamse wetgeving.

lees ook

Het belang van water in de Vlaamse economie: 1 op 4 Vlamingen werkt in waterintensieve sector

Vanaf oktober zal een jury alle projectvoorstellen beoordelen en een rangorde maken. De definitieve beslissing ligt bij de minister of de Vlaamse regering. Vanaf januari 2024 zullen de eerste voorschotten worden uitbetaald. De geselecteerde projecten moeten uiterlijk tegen juli 2030 zijn gerealiseerd. Die projecten dienen tegelijk als ambassadeur voor de kennisverspreiding.

Alle informatie over het project Circulair water en alle nodige documenten en formulieren zijn terug te vinden op de website van VMM.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.