MGB

VUB-ingenieursstudenten bouwen oldtimer om tot elektrische auto

Studenten aan de ingenieursopleiding van de VUB hebben een oldtimer veranderd in een elektrische wagen. De opdracht begon als een theoretisch onderzoeksproject, maar ontspoorde snel tot een praktijk-case.

Het lijkt simpel: je neemt een oldtimer, haalt er de motor, de benzinetank en nog enkele onderdelen uit en je vervangt alles door een hedendaags batterijpack en een geschikte elektromotor. Ingenieursstudenten van de VUB gingen de uitdaging aan en zijn ‘retrofitten’ een oude MGB in de labo’s van de MOBI-onderzoeksgroep op de campus in Etterbeek. Dat er veel meer komt bij kijken dan een nieuwe motor en wat onderdelen, bleek al snel.

Botsen op issues

“In principe is het proces simpel”, zegt Stefan Sallinger, promotor van het project, en sinds bijna twee jaar zelfstandig medewerker binnen MOBI voor het team Elektrische Voertuigen. De MGB is eigendom van zijn bedrijf Sustainable Matters. ​ “Al snel bots je op veel issues. Om de stabiliteit niet te hypothekeren mogen een aantal parameters niet teveel afwijken van het originele concept van de auto. Zo zijn er beperkingen voor het gewicht, dat niet te hoog mag zijn en ook gewichtsverdeling over de verschillende assen mag hooguit enkele procenten afwijken van die van de oude MGB.”

Al die bepalingen zijn opgenomen in een Ontwerp van Koninklijk Besluit , dat het retrofitten van oude auto’s in de toekomst moet regelen. Het KB is nog niet goedgekeurd dus vooralsnog mag je niet zomaar de straat op met een omgebouwde klassieke auto. Tijdens de ombouwoperatie werden alle originele onderdelen zorgvuldig gewogen. De oude motor was goed voor 210 kilogram. Ook de benzinetank was niet meer nodig. In de plaats kwamen nieuwe batterijcellen, goed voor 176 kilogram en een elektromotor van ongeveer 60 kilogram.

Inbouwen batterijcellen

“De grootste uitdaging was het inbouwen van de batterijcellen, die nu over vier verschillende plekken in de auto zijn verdeeld”, gaat Sallinger verder. “De motor komt op dezelfde plek en de versnellingsbak blijft behouden. Ook het vermogen van de auto mocht niet teveel afwijken van de originele 70 kilowatt-krachtbron. De nieuwe asynchrone motor heeft een nominaal vermogen van 17 kW en een maximaal effectief vermogen van 60kW waardoor hij binnen de range valt. Onze elektrische MGB zal een actieradius hebben van minimum 200 kilometer. Het is niet de bedoeling dat er grote afstanden mee worden afgelegd.”

In de toekomst wil Sallinger ook andere voertuigen en segmenten in zijn plannen opnemen, rekening houdend met een rendabel business- en economisch model dat inspeelt op de behoeften van mensen in Brussel en België en dat rekening houdt met de toegankelijkheid van elektrische mobiliteit gecombineerd met steun voor lokale tewerkstelling. In een parallel project bekijken masterstudenten van de ULB ook de socio-economische aspecten van zo’n retrofit-auto in een aantal financiële cases waaronder zowel het ombouwen van een (kleine) gezinsauto als een oldtimer als een bestelwagen.

Markt voor omgebouwde auto’s

“We vinden deze case belangrijk om verschillende redenen”, zegt Sallinger. “Waarschijnlijk is er een redelijke markt voor het ombouwen van oude wagens. Er bestaan al enkele bedrijven in het buitenland die het omturnen aanbieden. In onze buurlanden en in Groot-Brittannië is er al een wettelijk kader. Ook in België is de interesse groot en zijn er al start ups die klaar zijn om aan de slag te gaan, alleen wachten ze nog op een wettelijk kader. Bovendien kan je de oude wagen dan hergebruiken in een circulair systeem, met minder afval als gevolg. Door circulair te werken creëer je ook tewerkstelling.”

Alleen moeten we nog kijken of de prijs haalbaar is, zeker voor jonge mensen of mensen met een kleiner budget die nog steeds de nood voelen om een deel van mobiliteit via eigen vervoer te doen. We beseffen dat hier ook een omslag nodig is naar meer duurzame alternatieven. Momenteel zitten we aan meer dan 20.000 euro verbouwingskosten, waarvan de batterijen de grootste slokop zijn. Echte liefhebbers van oldtimers zijn overigens niet altijd even enthousiast over ons project. Zij vinden dat alles aan een oldtimer origineel moet blijven. Er is dus maar een heel kleine niche in de markt. Voor mij weegt het plezier om ermee te kunnen rijden meer door.”

lees ook

Toekomstige ingenieur-architecten krijgen aan VUB vak over circulair bouwen

Sallinger en de studenten hopen tegen het einde van het academiejaar de MGB uitgebreid te kunnen testen, eerst op de VUB-campus en later ook op de weg, waarvoor nu al contacten zijn gelegd met bedrijven en met de homologatiecommissie. ​ Ze hopen dat tegen die tijd de wetgeving ter zake ook op punt zal staan.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.