EU

Bedrijven moeten vanaf 2027 betalen voor CO2-uitstoot van auto’s en verwarming van gebouwen

Het Europees Parlement heeft vandaag, dinsdag, ingestemd met een reglement waarbij bedrijven van 2027 moeten betalen voor de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verkeer en het verwarmen van gebouwen.

Persagentschap Belga geeft aan dat, om de klap te verzachten, een sociaal klimaatfonds in de steigers staat. De leden van het Europees Parlement hebben zich met de goedkeuring achter een eerder akkoord van de lidstaten gezet. Het akkoord moet de markt van de uitstootrechten hervormen. Op die markt beschikken goed 11.000 bedrijven uit de zware industrie en elektriciteitssector over rechten om broeikasgassen uit te stoten. Jaarlijks zijn er minder rechten beschikbaar waardoor bedrijven moeten kiezen tussen minder uitstoten of meer betalen.

Rechter sneller uit de markt

De twee industrietakken hebben door de maatregelen hun uitstoot tussen 2005 en 2021 met 35 procent kunnen verlagen. In het kader van de verhoogde Europese klimaatambities scherpt de EU het systeem nu verder aan. Vanaf 2024 zullen meer rechten versneld uit de markt verdwijnen. Die maatregel moet de uitstoot in de sectoren verminderen met 62 procent. De oprichting van een parallelle markt voor de uitstoot van transport en verwarming van gebouwen is een nieuwe maatregel. Daardoor dreigt de prijs doorgerekend te worden aan de pomp of de factuur van gezinnen.

lees ook

Europees Parlement bezegelt lot van auto met verbrandingsmotor

Langs de andere kant maakten de parlementsleden afspraken om de druk te verlichten. Zo treedt het systeem niet in 2026 maar wel een jaar later in werking. Bij aanhoudende hoge energieprijzen kan die termijn zelfs met een extra jaar worden uitgesteld. Er is ook een plafond van 45 euro per ton CO2 vastgelegd. De prijs voor bedrijven overschreed dit jaar de grens van 100 euro. Een klimaatfonds van 86 miljard euro moet vanaf 2026 de pil verzachten. Het geld, waarvan 1,6 miljard naar België vloeit, kan onder andere worden gebruikt als inkomenssteun via energiecheques of voor duurzame investeringen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.