beton bouwsector

Bouw gaat voluit voor fossielvrije transitie

De bouwsector gaat stelselmatig de inspanningen verhogen om tot een fossielvrije transitie te komen. Dat meldt Embuild Vlaanderen in aanloop naar COP28, de klimaatconferentie in Dubai. Het gaat daarbij niet alleen om een energie-efficiënter gebouwenpark en hernieuwbare energietoepassingen. Ook het optimaal gebruik van grondstoffen en bouwmaterialen hoort er bui, volgens Embuild Vlaanderen.

De bouwfederatie lanceerde dit jaar het eerste Vlaamse Betonakkoord. Dat is een mijlpaal voor alle stakeholders in de betonketen om samen werk te maken van minder materialengebruik en meer groen beton. Intussen hebben meer dan 80 bouwbedrijven, materialenproducenten, overheden en kennisinstellingen het betonakkoord ondertekend. Wereldwijd zorgt de productie van cement, essentiële grondstof voor beton, alleen al voor zeven procent van de globale CO2-uitstoot. Beton valt voor 100 procent te recycleren als het bij sloop in een voldoende zuivere vorm vrijkomt. De productie van groen en circulair beton is in opmars, maar een versnelling dringt zich op. Daarom wil de sector de uitstoot bij betonproductie te halveren ten opzichte van de emissies in 1990.

Fossielvrije transitie

Embuild Vlaanderen gaat voluit voor de Europese en Vlaamse doelstellingen. De bouwfederatie beklemtoont dat in Vlaanderen nieuwe gebouwen vanaf 2025 fossielvrij moeten zijn. Sinds kort geldt ook een renovatieverplichting tot label D voor verkochte woningen. Conform de Europese richtlijn is energielabel A voor alle gebouwen in 2050 de finale doelstelling. “Embuild Vlaanderen zet in op opleidingen om installateurs om te scholen van mazout en gas naar fossielvrije alternatieven”, zegt directeur-generaal Marc Dillen. “Tegen 2030 komen er bijna 20.000 nieuwe jobs bij in de bouwsector om de energie- en klimaattransitie in goede banen te leiden.”

lees ook

Vlaanderen heeft Circulair Beton-akkoord

Drie elementen spelen volgens Embuild Vlaanderen een belangrijke rol in de fossielvrije shift. In eerste instantie is dat de energierenovatie. De Vlaamse overheid heeft met de invoering van een renovatieverplichting bij de overdracht van een woning een belangrijke aanzet gegeven tot de realisatie van een klimaatneutraal Vlaanderen tegen 2050. Een tweede aspect draait om installaties. Om klimaatneutraliteit te bereiken volstaat het niet om de bouwschil aan te pakken. Embuild Vlaanderen gelooft ook sterk in de bijdrage van de installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen en batterijen. Vooruitgang is nog mogelijk dankzij slimme gebouwen. Tot slot merkt de sector een snellere toename dan verwacht op vlak hernieuwbare energie. De fors toenemende elektromobiliteit zal het gebruik van hernieuwbare energie verder doen toenemen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.