Eco-score,,Nutri-score,,Planet-score,Sustainability,Vector,Label

Danone en Colruyt bundelen krachten om Eco-score uit te bouwen

Danone is als eerste een samenwerking gestart met de Colruyt Group rond de Eco-score. Met die score wil Danone de milieu-impact van haar zuivel- en plantaardige producten inzichtelijk maken voor de consument.

De Eco-score is in 2021 ontwikkeld in Frankrijk door onafhankelijke spelers. De methodologie is wetenschappelijk onderbouwd met letter- en kleurcodes. De Eco-score resumeert de milieu-impact doorheen de volledige levenscyclus van een product en bijkomende criteria zoals het gebruik van recycleerbare verpakkingen en de lokale herkomst van ingrediënten. Kort na de lancering introduceerde Colruyt de Eco-score in België en brengt het sindsdien de milieu-impact van haar volledige productportfolio in kaart.

Bewustzijn creëren

Met het partnerschap geven beide bedrijven iedereen de kans om voor producten te kiezen op basis van hun impact op de planeet. Danone en Colruyt zijn voorstander van een geharmoniseerd Europees systeem voor milieu-labeling. De Eco-score is een haalbare en schaalbare methode om de consument aanvullende informatie aan te reiken. De score bestaat uit twee delen: enerzijds de resultaten van een levenscyclusanalyse (van boer tot bord) en anderzijds extra indicatoren zoals recycleerbaarheid en lokale herkomst van ingrediënten. De score gaat verder dan de CO2-uitstoot. Het systeem van gekleurde blaadjes moet de milieuvoetafdruk in één oogopslag duidelijk maken.

Danone biedt Colruyt volledige inzage op de milieu-impact. Meer informatie over de Eco-score zal tijdens de samenwerking online raadpleegbaar zijn op de websites, via de Xtra-app, maar ook in de winkelrekken waar de score wordt getoond op het elektronisch prijsetiket en via extra affichage. Danone zal tegelijk extra communicatiecampagnes opzetten rond de score en de samenwerking met Colruyt. Het gaat om het yoghurtassortiment en de Alpro sojadrink. Niet toevallig hebben die producten een A-score gekregen.

EEN BEWUSTE KEUZE VOOR DE PLANEET – 1

Consument ondersteunen

Danone kiest bewust voor de eco-campagne. “Ecolabels kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om consumenten te ondersteunen in het maken van meer duurzame keuzes. We pleiten sterk voor de invoering van een Europees systeem, maar intussen starten wij samen met Colruyt Group een proefproject in België dat voor ons voldoet aan enkele belangrijke criteria. ZO is het een wetenschappelijk onderbouwde methode, duidelijk, consumentvriendelijk en holistisch. Het houdt rekening met meer dan koolstofemissies alleen”, aldus Nathalie Pfaff, General Country Manager.

lees ook

Ngo’s slepen Danone voor de rechter wegens plasticvervuiling

Colruyt neemt door de samenwerking niet langer alleen de eigen merken onder de loep. “De samenwerking met Danone is een extra stap om de consument bewuster te maken van de milieu-impact van hun keuzes. Via de campagnes van Danone kunnen we meer mensen bereiken. De waardevolle data die we krijgen van Danone over hun producten, laat ons toe de Eco-score nauwkeuriger te bekijken en hieruit te leren”, aldus Stefan Goethaert, COO en verantwoordelijke van het project bij Colruyt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.