‘Tegen 2040 dertig procent van de verplaatsingen per fiets’ 

Minister Lydia Peeters stelt nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen voor 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen gelanceerd. Het vorige fietsbeleidsplan dateert uit 2016 en is volgens de minister achterhaald door een grotere diversiteit op de fietspaden.  

De komst van de speedpedelec, de opmars van de elektrische fiets en de micromobiliteit zorgen voor nieuwe behoeften. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft van de fiets een topprioriteit gemaakt in haar beleid. “Het fietsaandeel in onze verplaatsingen stijgt, maar er is nog een enorme groeimarge en die moeten we benutten. Met deze ambitie wil ik het pad effenen voor een straatbeeld waarin fietsers en andere actieve weggebruikers een hoofdrol spelen”, zegt minister Peeters. Met een maatregelenpakket wil de minister de Fietsambitie kracht bij zetten.  

Moordstrookjes 

Zo wil Peeters koers zetten richting 2040 waarin meer dan 30 procent van de verplaatsingen met de fiets zal gebeuren en ‘moordstrookjes’ voorgoed tot het verleden behoren. “Fietsen moet in 2040 daarom nog meer dan vandaag veilig, comfortabel, efficiënt en voordelig zijn. Deze legislatuur maakt minister Peeters 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden. Dat is een flink pak hoger dan de 100 miljoen euro in 2017.  In 2023 gaat het om investeringen in 446 fietswerven op en langs onze gewestwegen. Daarnaast ondersteunt de Vlaamse regering de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambitie.  

Ambitie verankeren in de toekomst 

In haar Fietsambitie benadrukt minister Peeters dat verdere investeringen absoluut nodig zijn en blijven: “We werken hard op het terrein en de realisaties worden stilaan zichtbaar. Kwaliteitsvolle infrastructuur is een basisvereiste voor veilig fietsverkeer en daarom moeten we ernaar streven om het investeringsritme van jaarlijks minimaal 300 miljoen euro aan te houden. Het ambitieuze fietsbeleid mag niet stoppen na deze legislatuur. We hebben de lat hoog gelegd inzake fietsinfrastructuur en die lat moet hoog blijven liggen of zelfs hoger komen te liggen. Weg met ‘moordstrookjes’ en ‘nietspaden’, liever vandaag dan morgen.” 

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich met de fiets te verplaatsen. Daarom is het de ambitie dat in 2040 elke Vlaming toegang heeft tot een (deel)fiets en dat iedereen – ongeacht leeftijd, gender, sociale klasse, cultuur of gezondheid – zich veilig en comfortabel voelt op de fiets. “Om dat te verwezenlijken, zetten we onder meer in op fietsinfrastructuur van de hoogste kwaliteit, en het veiliger maken van kruispunten en oversteken”, aldus minister Peeters. “Bovendien willen we tegen 2040 het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk weren uit bijvoorbeeld schoolomgevingen en aan sport- en jeugdvoorzieningen.” 

lees ook

Auto inruilen voor e-bike? Frankrijk geeft inwoners tot 4.000 euro premie

Data en innovatie 

Fietsen biedt vandaag al tal van voordelen, maar met behulp van de juiste data en nieuwe technologieën kunnen die nog extra worden versterkt. Zo kunnen slimme verkeerslichten een vlotte en veilige doorstroming voor fietsers garanderen en kan aan de hand van meer data, bijvoorbeeld over de oorzaken en omstandigheden van fietsongevallen, het beleid doelgericht worden bijgestuurd. “Dataverzameling, innovatie en experiment zijn cruciaal voor een grensverleggend fietsbeleid. Door vandaag te experimenteren met slimme technologieën en nieuwe materialen, bouwen we aan een écht ambitieuze toekomst voor de fiets”, vervolgt minister Peeters. 

“Op dit moment nemen wij tal van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat fietsen veilig en comfortabel wordt. Denk aan het veilig maken van schoolroutes en -omgevingen, het conflictvrij maken van kruispunten, een afwegingskader zone 30, de introductie van de kindnorm, het uittesten van innovatieve technieken binnen MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) en nog zoveel meer. De Fietsambitie bouwt daarop verder en ik wil hiermee handvaten aanreiken voor de volgende legislaturen, want het werk zit er nog niet op”, besluit minister Peeters. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.