Spoorlijn NSP

Europa onderstreept met subsidie belang van Rail Ghent Terneuzen

North Sea Port en spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel maken werk van grensoverschrijdende spoorontwikkeling in de haven tussen Gent en Terneuzen. Vanuit ‘The Connecting Europe Facility’ (CEF) is een subsidie van 3,4 miljoen euro toegekend aan het project.

Met de subsidie benadrukt Europa het belang van een duurzame, toekomstgerichte grensoverschrijdende spoorontwikkeling in North Sea Port. De projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen zal de financiële CEF-bijdrage gebruiken in verder onderzoek naar de realisatie en het bijhorende participatietraject met de omgeving. “Nu al gaat ongeveer 10 procent van het goederenvervoer tussen de haven en het achterland via het spoor”, zegt Daan Schalck, CEO van North Sea Port. “Het spoort tussen Terneuzen en Gent heeft al een toezegging van de Nederlandse en Belgische overheid van bijna 240 miljoen euro voor de gehele realisatie.”

Duurzaam transport

Het onderzoek dat wordt gesubsidieerd door Europa zal inzetten op duurzaam transport via het spoor in het havengebied. De subsidie van CEF is toegekend als onderdeel van het versnelle van de duurzame modal shift op de transportnetwerken door Europa (het Trans-European Transport Network – TENT). Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan het realiseren van de Europese Green Deal. De spoorontwikkelingen in North Sea Port passen ook hier perfect in, met de inzet op duurzaam spoorvervoer als alternatief voor wegvervoer. Naast een economische impuls voor de regio, draagt het spoor bij aan een goed en duurzaam vestigingsklimaat voor bedrijven.

“Samen met de andere infrastructuurprojecten en spoorinvesteringen wil Infrabel bijdragen aan duurzame en klantgerichte oplossingen in en rond North Sea Port”, zegt Benoît Gilson, CEO van Infrabel. “Havens zijn immers de motoren voor onze economie en mobiliteit en vormen dus een essentiële schakel in onze samenleving.” John Voppen CEO van ProRail vult aan: “Het is goed om in onze planvorming en studies over de grenzen heen te kijken en elkaar te versterken om de doelstellingen te behalen.”

Participatie met de omgeving

Het onderzoek naar de spoorontwikkelingen richt zich ook op participatie met de omgeving. Hiermee willen de partners zowel voor bedrijven, regio als omwonenden maatschappelijke en economische meerwaarde realiseren. Eerder bleek al dat het huidige spoorvervoer in het havengebied verbetert met de volgende drie uitbreidingen:

  • Een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het Kanaal Gent-Terneuzen tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate
  • Een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug (Nederland)
  • Een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok richting Nederland (België)

lees ook

Zonnepanelen tussen treinsporen kunnen enorm potentieel hebben 

De voorbereidende analyses gaan van start na de zomer van 2023. In deze fase zal de omgeving worden betrokken. ProRail en Infrabel gaan in gesprek met bewoners en organisaties in de omgeving. Aan het begin van de studiefase publiceert Infrabel een startnota en een projectnota en ProRail een kennisgeving van het voornemen in Nederland. In deze documenten staat beschreven hoe de omgeving wordt betrokken. Meer info via deze website.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.