ontbossing palmolie

Grote bedrijven in de bres voor Europese natuurherstelwet

Meer dan 90 bedrijven spreken hun steun uit voor de natuurherstelwet van de Europese Commissie. De wet is nodig en goed voor de natuur, de economie én de gezondheid, zeggen onder meer Ikea, Nestlé en Unilever. “Als de natuur onder druk staat, staan onze voedselsystemen onder druk.”

Donderdag stemt de Milieucommissie in het Europees Parlement over de Europese ‘natuurherstelwet’. Die bepaalt dat alle beschadigde ecosystemen hersteld moeten worden tegen 2050, en dat natuur op 20 procent van de oppervlakte op land en zee hersteld moet worden. Maar de laatste weken stijgt de tegenstand, vooral vanuit de landbouw en visserij. Tegenstanders spreken over desastreuze gevolgen voor de landbouw of de opmars van schone energie.

Cruciaal middel

Meer dan negentig bedrijven vegen die argumenten nu van tafel. In een verklaring en een vrijwel gelijktijdige open brief nemen twee coalities het op voor het wetsvoorstel. Ze voeren aan dat natuur het fundament vormt voor de economie en gezondheid. Onder meer Nestlé, Danone en Spar vragen daarom een snelle goedkeuring van een ‘ambitieuze en wettelijk bindende Europese natuurherstelwet die natuur terugbrengt naar Europa.’ Ook Coca-Cola, Ikea, H&M en voedselgigant Nestlé zien de wet als een ‘cruciaal middel’ om onze klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken, en de duurzaamheid en levensvatbaarheid van onze samenleving en economie te garanderen.

“Er is een alarmerend verlies van natuurlijke habitats”, stellen de bedrijven. “Samen met de klimaatverandering brengt dat menselijke inkomens en het fundament van onze economische activiteiten in gevaar. Om dat verlies om te buigen, is de bescherming van de overblijvende natuur niet genoeg – we moeten ook investeren in grootschalig herstel.” Ze noemen de wet ‘de kans van een generatie’ om concrete stappen te nemen om de natuur en de biodiversiteit te herstellen, en een ‘cruciaal middel om onze klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken en het voortbestaan en leefbaarheid van onze samenleving en economie te garanderen.’

(Wind)energie

Sabien Leemans, van het Wereldnatuurfonds spreekt van een krachtig signaal. “Temidden van de schandelijke pogingen om natuurherstel af te schilderen als de vijand van boeren, vissers of hernieuwbare energie, is deze verklaring een herinnering dat we allemaal baat hebben bij veerkrachtige ecosystemen voor onze economische activiteiten, volksgezondheid en de planeet”, zegt ze. Ook Giles Dickson, ceo van windenergiekoepel WindEurope is formeel. “Het is verkeerd te denken dat natuurherstel in de weg staat van de Europese klimaat- en energiedoelen. Het is net omgekeerd: natuurherstel en energie-uitbreiding gaan hand in hand.”

lees ook

“Belangrijke stap”: Europees Parlement weert producten uit ontbossing

“Als de natuur onder druk staat, dan staan onze voedselsystemen onder druk”, zegt Bart Vandewaetere, vicepresident Environmental, Social en Governance van Nestlé Europe. “Natuurherstel en voedselzekerheid zijn met elkaar verstrengeld – we hebben de natuur nodig voor onze grondstoffen. De natuurherstelwet kan de transitie naar regeneratieve landbouw in Europa versnellen en zo voordelen bieden voor boeren, hun inkomsten en het milieu, de bodem gezonder maken, watercycli herstellen en de biodiversiteit versterken.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.