Howest start met opleiding bachelor in Built Environment

De Hogeschool West-Vlaanderen start vanaf volgend schooljaar met een nieuwe, toekomstgerichte opleiding Built Environment. De bachelor richt zich op de studie van de bebouwde omgeving in relatie tot duurzaamheid, impact op milieu en klimaat en de socio-economische gevolgen daarvan.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen voegt een nieuwe opleiding toe aan haar portfolio, de bachelor Built Environment. De afgestudeerden vormen het verbindend element tussen de verschillende actoren die bij ruimtelijke ordening, bouwprojecten en duurzaamheid zijn betrokken. Ze bouwen aan een betere leefomgeving door wijken, dorpen en steden anders en toekomstgericht in te richten. Ze bewaken en sturen de balans tussen mens, ecologie en economie en spelen in op de nood aan een circulaire maatschappij.

Uniek in Vlaanderen

De bachelor is uniek in Vlaanderen, maar wel ingeburgerd in onze buurlanden en op andere continenten. Howest werkte voor het curriculum samen met het brede werkveld, maar ook met sturende organisaties zoals de intercommunale Leiedal, de stad Kortrijk en provincie West-Vlaanderen. “De bachelor speelt in op de behoefte om verantwoord om te gaan met de bebouwde ruimte, hoe en waar ze ingepland wordt, welke materialen verantwoord zijn en hoe de verhouding tussen de natuur en bebouwde ruimte optimaal wordt geschaald”, zegt algemeen directeur Lode De Geyter.

verschillende stakeholders zetten hun schouders onder de nieuwe opleiding aan Howest

Tijdens de driejarige opleiding zal de student inzicht verwerven in verschillende aspecten, expertises en contexten van projecten binnen de gebouwde omgeving. Het opleidingsteam ontwierp hiervoor een mix aan werkvormen in aangepaste lokalen, ateliers en labo’s met innovatieve (digitale) tools. De integratieprojecten vormen de rode draad in het groeiproces tot professional in Built Environment. “De samenwerking met het onderwijs en kenniscentra is van cruciaal belang voor onze provincie”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune. “Duurzame ontwikkeling voor landbouw, ondernemen, wonen kan enkel worden gestimuleerd als we over de sectoren heen samen werken.”

lees ook

Nieuw kennis- en democentrum rond circulair beton in Veurne

Focus op circulaire maatschappij

Het programma legt de focus op het belang van de circulaire maatschappij voor een leefbare planeet. Niet alleen voor de huidige generaties, maar ook voor de volgende. De circulaire economie is niet alleen gebaseerd op gesloten materiaalkringlopen, maar ook op het toepassen van hernieuwbare energie, (eco)ontwerpen en systeemdenken. “Transitie is de uitdaging”, vervolgt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal en schepen van onder andere Bouwen in Kortrijk. “We zullen met deze studenten circulaire stadsbouwers duurzame troeven in de hand hebben voor de toekomst met meer ruimte voor water, natuur en bos.”

Afgestudeerden zullen aan de slag kunnen bij bedrijven, overheden, studiebureaus, projectontwikkelaars, nutsmaatschappijen, enzovoort. Als communicatie- en procesmanager worden ze een belangrijke schakel in het bouwproces van Built Environment. “Voor lokale overheden is deze opleiding een must. Een medewerker op het omgevingsloket  moet met veel facetten rekening houden”, aldus Francis Benoit, burgemeester van Kuurne. Stan Dewaele, designregio Kortrijk vult aan. “Naar internationalisering is dit voor Kortrijk super belangrijk. We willen in 2023 internationaal doorbreken binnen UNESCO. Dit biedt kansen voor een kruisbestuiving gaande van internationale stages tot projectweken en gastcolleges.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.