recycling_autobanden_recytyre

Ruim 85.000 ton afvalbanden ingezameld (en verwerkt) in 2022

Vorig jaar werd in België 85 844 ton afvalbanden ingezameld. Dat is 4500 ton meer dan de nieuwe banden die op de Belgische markt kwamen. Maar liefst 99,81 procent  van de verwerkte afvalbanden onderging een materiaalvalorisatie. Dat is flink boven de vereiste minimumnorm van 85 procent.

De cijfers komen uit het jaarverslag van Recytyre, het beheersorganisme dat instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte banden. Recytyre stimuleert het duurzaam gebruik van banden en staat in voor een efficiënte inzameling en recyclage van versleten banden. Om het inzamel- en verwerkingssysteem te financieren, betalen de importeurs en producenten een milieubijdrage aan Recytyre. Deze milieubijdrage wordt via tussenhandelaars en eindverkopers bij elke nieuwe bandenverkoop doorgerekend aan de klant. Recytyre engageert zich om elke band een duurzame, waardevolle en milieuverantwoorde toekomst te geven. 

Materiaalvalorisatie

Het overgrote deel van de ingezamelde banden (91,37 procent) werd verwerkt tot granulaat. Dat zijn kleine rubberkorrels die de basis vormen voor onder meer atletiekpistes, geluids- en trillingsisolerende vloeren en wanden. De overige banden kregen een nieuw loopvlak of kwamen nog in aanmerking voor de occasiemarkt. Slechts een klein deel, 0,19 procent van de ingezamelde banden kwam terecht in de verbrandingsoven. “We overschreden net als vorige jaren de opgelegde minimumnormen voor materiaalvalorisatie”, zegt CEO Chris Lorquet. “Op korte termijn willen we de transportsector via sensibiliseringsacties en economische prikkels wel aanmoedigen om nog meer te opteren voor loopvlakvernieuwing.” 

lees ook

Afval- en recyclagesector vraagt Vlaamse overheid naar toekomstpact voor milieuheffingen

Net als vele organisaties en bedrijven uit de sector blijft ook Recytyre niet ongevoelig voor de noodzakelijke transitie op milieuvlak. De komende jaren zullen de stichtende leden van de organisatie dan ook innovatieve ecologische projecten promoten. “De toenemende uitdagingen noodzaken ons om de vinger aan de pols te houden van nieuwe recyclagemethoden en milieuvriendelijke afzetmogelijkheden voor gerecycleerde oude banden. Een positieve impact hebben op het milieu is onze voornaamste doelstelling.” 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.