Airturb windmolen en Aquabattery

Vlaams-Nederlandse samenwerking ConnectSME versnelt duurzame innovatie

De demonstratiebeurs van het grensoverschrijdend project ConnectSME, gericht op het versnellen van cleantech innovatie in de grensregio Vlaanderen en Nederland, stelde woensdag 29 succesvolle technologieën voor die kunnen bijdragen tot het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De voorgestelde producten zijn zowel voor particulier als zakelijk gebruik en gaan van batterijopslag tot waterbesparing en van slimme laadoplossingen voor EV’s tot toegankelijke windturbines.

Onderzoek toont aan dat technologische innovatie nood heeft aan een fysieke demonstratie- en testomgeving, die de ​ reële markt weerspiegelen. Proeftuinen spelen hierin een belangrijke rol en dragen bij aan het overbruggen van de beruchte ‘Vallei des Doods’ die veel startups tegenkomen. Zij testen nieuwe concepten, producten of innovaties op een laagdrempelige manier. Werkt een idee niet, dan kan het vroeg in het ontwikkelingsproces aangepast of verworpen worden zonder veel tijd, geld en middelen te verspillen.

Zes proeftuinen

Via het project ConnectSME linkte de Vlaamse speerpuntcluster Flux50 en haar Nederlandse evenknie Cleantech Delta, beloftevolle bedrijven uit Vlaanderen en Nederland met zes proeftuinen die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Het gaat om de Thorsite (VITO), Snowball en Green Energy Park in Vlaanderen, The Green Village (TU Delft), Future Energy Lab Metalot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland. In totaal kregen 29 bedrijven advies waarvan er 14 doorstroomden voor verdere praktijktesten. Elke proeftuin bracht diverse relevante stakeholders samen, zowel industrie, wetenschap, overheid als de eindgebruiker.

lees ook

Cleantech wint aan belang in Vlaanderen 

Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking, verbeterde het ConnectSME-project de marktintroductiekansen van innovatieve technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Alle technologieën werden tijdens een demonstratiebeurs bij Proeftuin Snowball in Harelbeke voorgesteld. Zes opvallende technologieën kregen extra aandacht via demonstraties:  

* Aquabattery: Een zoutwaterbatterij die met alledaagse grondstoffen hernieuwbare energie opslaat

* Streetplug: Een ondergronds netwerk van oplaadstations voor stedelijke gebieden en gemeenten

* Extraqt: Technologie die op basis van een digital twin van een waterinstallatie of -systeem het potentieel van aquathermische energie berekent

* E-rs: Geoptimaliseerde en gedeelde oplaadoplossingen voor bewoners van sociale woonwijken

* Heau: Technologie die warmte opslaat van een douche en afgeeft bij de start van de volgende douche, wat leidt tot waterbesparing

* Airturb: een compacte verticale windasturbine gericht op de particuliere & commerciële markt

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.