Man,Touching,Water,Of,Rain,Tank

WaterAtlas toont waar water beschikbaar én nodig is 

Het initiatief van VITO, in het kader van het project Vlaanderen WaterProof, is een interactieve kaartentool die professionelen, en bij uitbreiding alle geïnteresseerden, gratis kunnen inkijken. WaterAtlas wil mee bijdragen aan de Blue Deal-ambitie van Vlaams minster Zuhal Demir.  

Een groot bedrijf waar het regenwater met honderden liters tegelijk van het dak via de regenpijp in het riool verdwijnt. Een wasserij in dezelfde buurt probeert zo duurzaam mogelijk water in te zetten, maar moet bij droogte toch een beroep doen op kraanwater. Hoe mooi zou het zijn als die wasserij het verloren hemelwater van het grote bedrijf kon inzetten om samen winst te halen uit water. De WaterAtlas van VITO kan er mee voor zorgen dat bedrijven in hun buurt een duurzame wateroplossing vinden.  

Interactieve kaartentool  

De WaterAtlas is een interactieve kaartentool van Vlaanderen die iedereen gratis kan raadplegen. De tool geeft inzicht in het potentieel van verschillende alternatieve waterbronnen. Op wateratlas.be maken kaarten de match tussen een lokale alternatieve waterbron en een lokale watervraag. Deze duurzame waterbronnen kunnen zowel grootschalig hemelwateropvang zijn als behandeld afvalwater. De lokale watervraag kan zowel gaan over huishoudens, bedrijven als landbouw. 

Een mooi voorbeeld is de industrie in de groenten- en fruitstreek. Die biedt een veel potentieel om gezuiverd industrieel afvalwater of hemelwater een nieuwe bestemming te geven voor irrigatie in de nabije land- of tuinbouw. Iedereen kan in zijn eigen regio nagaan waar er grote vraag is en een groot aanbod, en of die op elkaar af te stemmen zijn. Wie de WaterAtlas raadpleegt, krijgt meteen ook alle achtergrondgegevens. Je ziet niet alleen waar exact de alternatieve waterbronnen zich bevinden, maar ook wie er in de buurt water nodig heeft.  

Publiek platform 

Concrete cijfers schatten in hoeveel hemelwater elke industriële site potentieel kan opvangen of hoeveel irrigatiewater elk land- of tuinbouwperceel nodig heeft. De WaterAtlas maakt op die manier voor het eerst deze ruimtelijke data op een publiek platform beschikbaar. Zo brengen het duidelijk in beeld waar in droge periodes water beschikbaar kan zijn. Op die manier versnelt de WaterAtlas de transitie naar een klimaatrobuust Vlaanderen en steunt het vele lokale projecten.   

lees ook

Restwaterproject Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen

“Als we ons willen wapenen tegen droge periodes, zoals we die de afgelopen jaren verschillende keren al hebben moeten meemaken, is een proactief beleid noodzakelijk”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Met de Blue Deal willen we dit soort initiatieven dan ook heel hard ondersteunen. Door vraag en aanbod duidelijk in beeld te brengen kunnen we er ons beter tegen wapenen. De WaterAtlas is dan ook een initiatief dat nuttig is voor elke Vlaming, voor elk Vlaams bedrijf en voor elke Vlaamse stad of gemeente.” 

De WaterAtlas werd ontwikkeld binnen het Blue Deal project Vlaanderen WaterProof op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir en werd door VITO met partners uitgewerkt op basis van feedback van waterbeheerders, ruimtelijke planners en organisaties concrete waterprojecten uitrollen. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.