PMD bedrijven1

Belgische bedrijven sorteren PMD steeds beter

De Belgische bedrijfswereld wordt steeds beter in het verzamelen van PMD. Die positieve evolutie is te danken aan enkele factoren. Er blijft echter wel één belangrijk aandachtspunt de kop opsteken.

Fost Plus verwerkt steeds meer PMD dat afkomstig is van bedrijven en organisaties. Die cijfers gaan gestaag in een opwaartse curve dankzij enkele eenvoudige factoren. De gemiddelde Belg sorteert thuis al vrij trouw het PMD-afval in de gekende blauwe zakken. De jongste jaren volgt de bedrijfswereld nu ook steeds meer in die positieve voetsporen. Het doel van Fost Plus is om de ingezamelde PMD-hoeveelheid te verdubbelen tegen het einde van dit jaar; dat is niet minder dan 26.000 ton en achtduizend ton meer dan vijf jaar geleden.

Maatregelen helpen

In Vlaanderen is er een sorteerverplichting sinds 2013, Brussel volgde een jaartje later. Dat het sorteren afgelopen jaren wat meer in een stroomversnelling kwam, is een positieve evolutie die kan worden toegeschreven aan enkele maatregelen van Fost Plus. Een eerste reden is de aanpassing van enkele regels omtrent sorteren. Wat er juist onder de noemer PMD valt is al even een stuk uitgebreider en dat maakt het sorteren meteen ook aantrekkelijker. Er zijn ook de vele campagnes. Die werden niet alleen ingezet puur voor bewustmaking, maar ook om bedrijven te informeren over hun plichten en uiteraard ook hun rechten.

Verder is het aantal firma’s dat sorteren serieus aanpakt stevig toegenomen. Twee jaar geleden stond de teller van bedrijven met een sorteercontract bij een afvaloperator op 2.100, dat zijn er ruim duizend meer dan in 2020. Natuurlijk speelt de financiële factor ook mee. Wie nog niet deftig sorteert wordt daartoe aangemoedigd met een premie om zich aan te sluiten bij een afvalbeheerder. In 2021 hadden ruim 2.100 firma’s daar recht op. Wederom een opvallende stijging tegenover het jaar ervoor, toen dat er bijna duizend minder waren. Op de definitieve cijfers van vorig jaar is het nog even wachten. Niet onbelangrijk, de premie is ook dit jaar nog in voege.

lees ook

Controles helpen bedrijven beter sorteren

Toch een minpuntje

Helaas is het niet al goed nieuws wat de klok slaat. Het is fijn dat hoe langer hoe meer bedrijven op de sorteertrein springen, maar aan wat er exact bij het PMD-afval wordt terechtkomt moet nog worden gewerkt. De meest voorkomende fouten zijn industriële verpakkingen (zoals inpakfolie) of te grote verpakkingen (meer dan acht liter) die worden meegegeven met PMD. Ook ondoorzichtige zakken met afval of grote voorwerpen komen daar nog te vaak terecht.

Vooraleer PMD-afval naar de sorteercentra gaat worden zulke zaken wel gedetecteerd in overslagstations, maar het zorgt wel voor extra werk. Inmiddels beheert Fost Plus 17 van die centra in ons land. Hierdoor kan PMD over kortere afstanden worden vervoerd. En die tijdswinst zorgt er dan weer voor dat de inhoud van het ingezamelde PMD-afval beter kan worden gecontroleerd. Toch nog een positieve noot om mee af te sluiten!

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.