Kobaltmijn_ontginning

Europa bereikt akkoord om afhankelijkheid van kritieke grondstoffen te beperken

Het Europees Parlement, onder leiding van voorzitter Spanje, heeft maandag een akkoord gesloten over de plannen om de aanvoer van strategische kritieke grondstoffen te bevorderen. De nieuwe wet moet de concurrentiekracht en soevereiniteit van Europa vergroten. Tegen 2030 moet tien procent van de strategische grondstoffen van de industrie in Europa ontginbaar zijn.

De ‘Critical Raw Materials Act’ heeft als doel om administratie te vereenvoudigen, innovatie te stimuleren en grote en kleine bedrijven te ondersteunen. De verordening moet ook onderzoek promoten naar alternatieve materialen en milieuvriendelijkere mijnbouw en productiemethoden. Onder meer door versnelde vergunningsprocedures willen de Europarlementariërs een stabiele en veilige zakelijke omgeving creëren voor mijnbouw en recyclageprojecten. Daarnaast pleit Europa voor nog meer strategische partnerschappen voor diversificatie van de EU-voorziening, met maatregelen voor kennisoverdracht, training en jobcreatie.

Focus op onderzoek en innovatie

De parlementsleden drongen aan op een versterkte focus op onderzoek en innovatie voor vervangende materialen en productieprocessen. Circulariteitsdoelstellingen om strategische grondstoffen uit afval te winnen, zijn hierbij een prioriteit. Volgens het Duitse parlementslid Nicola Beer is de overeenkomst “een blauwdruk voor het industriebeleid, waarbij gerichte economische stimulansen zorgen voor zekerheid voor particuliere investeerders. De snelle vergunningsprocedures zullen de ontginning, verwerking en recyclage in Europa bevorderen.”

lees ook

SIM² (KU Leuven) documenteert uitdagingen voor Europese elektrische auto

De wet wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan zowel het Europees Parlement als de Europese Raad. De stemming vindt plaats op 7 december in de commissie Industrie, Onderzoek en Energie. Het belang is groot want op dit moment zijn kritieke grondstoffen beperkt beschikbaar in Europa. Ze zijn noodzakelijk bij de productie van nieuwe (en groene) technologieën zoals smartphones, elektrische auto’s en zonnepanelen. Het veiligstellen van de beschikbaarheid van die kritieke ruwe materialen is van cruciaal belang voor de economische veerkracht en strategische autonomie van Europa. Door de shift naar meer duurzame en digitale toepassingen, zal de vraag de komende decennia alleen maar toenemen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.