boiler_centrale_verwarming

Europa schaart zich achter Duits voorstel op verbod klassieke verwarmingssystemen

De Duitse regering krijgt Europese steun voor hun wetsvoorstel om het gebruik van klassieke olie- en gasverwarmingssystemen aan banden te leggen. Volgens het voorstel moeten nieuwe systemen vanaf 2029 minstens 115 procent rendement bieden. Warmtepompen halen die grens moeiteloos, klassieke boilers blijven onder de 100 procent.

De Duitse regering keurde in april een wetsvoorstel goed, op initiatief van minister van Economische Zaken Robert Habeck en minister van Bouw Klara Geywitz. In dat voorstel is een wijziging van de bouwenergiewet opgenomen die stipuleert dan vanaf 1 januari 2024 elke nieuw geïnstalleerd verwarmingssysteem voor minstens 65 procent hernieuwbare energie gebruiken. Bestaande systemen op fossiele brandstoffen mogen nog tot 31 december 2044 worden gebruikt en hersteld. Het voorstel leverde de nodige controverse op, maar krijgt wel steun van Europa zo blijkt.

Specificaties bijwerken

Een EU-commissie wil, met het Duitse akkoord in het achterhoofd, de uitvoeringsverordeningen voor verwarmingstoestellen updaten. Die regels zijn al tien jaar van kracht en de vernieuwing is onderdeel van een normale procedure. De commissie wil de specificaties voor nieuwe verwarmingssystemen vanaf 2029 actualiseren naar een niveau dat met de huidige technieken, zelfs met ketels in combinatie met thermische zonne-energie of een kleine elektrische warmtepomp, gemakkelijk kan worden gehaald. Bestaande installaties op fossiele brandstoffen vallen dus niet onder de nieuwe eisen.

De ontwerpverordening wordt nu door de EU besproken met de lidstaten en Europese verenigingen. Er is het akkoord nodig van een meerderheid van de lidstaten. De voorgestelde efficiëntie-eis van 115 procent komt overeen met het rendement dat bestaande warmtepompen zonder problemen halen. Ook hybride systemen kunnen dergelijk rendement bereiken. Volgens de commissie zullen veel bestaande gasleidingen en -netwerken in gebruik kunnen blijven. Onder brandstoffen verstaat Europa trouwens aardgas, biogas, biobrandstof of synthetische brandstoffen.

Innovatiesignaal naar fabrikanten

De nieuwe minimumnormen voor de energie-efficiëntie van verwarmingstoestellen zullen vanaf 2029 in voege treden. Europa moedigt de industrie dan ook aan om zich de komende jaren te richten op energie- en klimaatvriendelijke oplossingen te ontwikkelen. De innovaties moeten leiden tot het standaardaanbod van energie-efficiënte apparaten, zoals de huidige Ecodesign-verordening tien jaar geleden condensatieketels tot het ‘nieuwe normaal’ maakte. Europa geeft het signaal om de innovatie te stimuleren en een industriële stagnatie te voorkomen.

Europa wil vermijden dat technisch verouderde systemen met een slechte energie-efficiëntie nog lang zouden worden geïnstalleerd. Particuliere huishoudens die vandaag een conventioneel verwarmingssysteem hebben, of er voor 2029 één willen aanschaffen, kunnen dat blijven doen onder de huidige verordening. Trouwens, ook na 2029 zullen gebruikte ketels nog mogen worden geplaatst. In landen als Zweden en Finland zijn warmtepompen al dominant, waar geen stadsverwarming is voorzien. Nederland overweegt om in januari 2026 een geleidelijk verbod in te voeren.

lees ook

Warmtepompen wereldwijd in de lift, met Europa als koploper 

Frankrijk verbiedt vanaf juli 2023 de installatie van nieuwe olieverwarmingssystemen. Sinds 2022 mogen er geen gasverwarmingssystemen meer worden geïnstalleerd in nieuwe woningen. Deze week is de Franse regering begonnen met gesprekken over een geleidelijk verbod op nieuwe gasverwarmingssystemen in bestaande woningen. Andere landen, zoals België en Denemarken, hebben al soortgelijke regels aangenomen of worden overwogen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.