Volvo Trucks elektrische vrachtwagen EV

Multinationals vragen zelf om strengere EU-normen voor vrachtwagens

Bedrijven als Nike, Heineken en PepsiCo dringen bij de EU aan op strengere uitstootnormen voor vrachtwagens. Schoner transport is essentieel om hun uitstoot van hun producten verlagen, zeggen de bedrijven.

De Europese Commissie stelt een reductiedoelstelling van 45 procent voor tegen 2030, en wil die optrekken tot 90 procent in 2040. Maar de grote fabrikanten van vrachtwagens doen het vrijwillig al beter, zeggen meer dan veertig grote bedrijven in een open brief. Alleen al om de wetgeving in lijn te brengen met die vrijwillige toezeggingen, kan de lat op 65 procent vermindering tegen 2030, zeggen ze. Bij de ondertekenaars zijn ook Colruyt Groep, Nestlé en transportbedrijven als Maersk en DFDS

Cruciaal

De bedrijven wijzen er op dat ze zichzelf ambitieuze doelstellingen hebben gesteld om hun producten klimaatvriendelijker te maken, en dat schoon transport daarvoor cruciaal is. “PepsiCo’s ambitie om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 40 procent te verminderen en tegen 2040 netto-nul te worden, hangt grotendeels af van de koolstofarme inspanningen van onze partners in de waardeketen, waaronder logistieke partners”, zegt Archana Jagannathan, hoofd Duurzaamheid bij de frisdrankproducent.

“Daarom is de transitie naar een betaalbaar en uitstootvrij goederenverkeer in Europa onze gedeelde verantwoordelijkheid. We dringen er bij beleidsmakers in Brussel op aan om ambitieuzere CO2-normen voor vrachtwagens vast te stellen. Dat is niet alleen een cruciale stap om de klimaatneutraliteitsdoelstellingen van de EU te bereiken, maar ook een strategische stap voor het succes van onze industrie.”

Achttien jaar

De bedrijven vragen van de EU ook een duidelijke datum waarop geen vervuilende vrachtwagens meer mogen worden verkocht. Gezien een gemiddelde vrachtwagen in de EU achttien jaar rondrijdt, is het van groot belang dat die datum snel wordt bepaald. En tot slot moet die doelstelling voor alle types gelden, zonder uitzonderingen zoals nu nog het geval is voor vuilnis- of bouwtrucks. 

lees ook

Volvo lanceert nieuwe vrachtwagen op biogas

“Het is in het belang van ons allemaal om eerder aan te dringen op meer uitstootvrije vrachtwagens op de weg, en op duidelijke intenties met betrekking tot zowel vrachtwagens als infrastructuur”, zegt Sophie-Kim Chapman van DFDS.  “Hierdoor zullen we sneller emissiereducties en kostenpariteit met diesel bereiken, en het stelt transporteurs zoals ons in staat om met meer vertrouwen vooruit te plannen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.