Windenergie Energietransitie

Prinses Elisabeth Eiland krijgt milieuvergunning

Het Belgische energie-eiland Prinses Elisabeth heeft een milieuvergunning verkregen. Het eiland moet een belangrijke schakel worden in de toekomstige Belgische energievoorziening. De bouwwerken starten begin volgend jaar van start.

Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft de milieuvergunning goedgekeurd voor het energie-eiland. Een consortium met de Belgische waterbouwbedrijven DEME en Jan De Nul is in Vlissingen (North Sea Port) al gestart met de werfinrichting voor de bouw van de caissons (betonnen funderingen), aldus een persbericht van Elia.  De belangrijke speler op vlak van elektriciteitstransmissie legt de laatste hand aan een zogenaamd Nature Inclusive Design voor het eiland dat later dit jaar wordt voorgesteld. Samen met externe experten is het ontwerp bestudeerd en gekeken welke elementen aangepast of toegevoegd kunnen worden zodat de biodiversiteit op en rond het eiland vergroot.

Energie hub

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt een energie hub op 45 km van de kust dat nieuwe windparken en bijkomende interconnectoren (met het Verenigd Koninkrijk en met Denemarken) verbindt met het Belgische elektriciteitsnet op land. Het verkrijgen van de vergunning, die Elia in januari 2023 heeft aangevraagd, is een belangrijke voorwaarde voor de bouw van ’s werelds eerste kunstmatige energie-eiland in de Noordzee. De bouw zal ongeveer twee jaar duren (tussen maart 2024 en augustus 2026). 

Terwijl de bouwwerken in Vlissingen plaatsvinden, zal de algemene projectcoördinatie gebeuren van de haven van Oostende. Logistiek en project engineering nemen begin november 2023 hun intrek in het pas gerenoveerde Stapelhuis Entrepot. “North Sea Port wil graag samen met Elia, DEME en Jan De Nul bijdragen aan de Europese energietransitie”, aldus Daan Schalck, CEO North Sea Port. “Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het 3 integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleert Elia zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van de samenleving. Onze langdurige samenwerking wordt met dit project nogmaals versterkt.”

Tevreden ministers

“We gaan de Noordzee nog meer uitbouwen als dé energie-centrale van ons land”, zegt federaal minister van Noordzee Vincent van Quickenborne. “Het Prinses Elisabeth Eiland zal daarbij een cruciale schakel zijn. Met deze milieuvergunning zetten we vandaag een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze tweede offshore wind zone, de Prinses Elisabeth zone. De eerste windmolens zullen we in 2028 in dienst nemen. Dat betekent bijkomende groene stroom vanop zee voor onze gezinnen en bedrijven. We zijn bovendien het eerste land ter wereld dat windturbines zal plaatsen in beschermde zeegebieden. Het is daarom een goede zaak dat Elia vol inzet op een Nature Inclusive Design. Het toont opnieuw de kracht van een innovatieve aanpak. Het potentieel van hernieuwbare energie en het belang van de bescherming van ons mariene milieu.”

lees ook

Elia bouwt in Oostende duurzaam service center voor offshore activiteiten

“België is een van de koplopers in offshore wind en versnelt de energietransitie met een verviervoudiging van de offshore windcapaciteit in de Belgische Noordzee, de bouw van een energie-eiland en nieuwe interconnecties met Noordzeelanden”, vult collega en minister van Energie Tinne Van der Straeten aan. “Het energie-eiland wordt een knooppunt van windenergie op zee om groene, goedkope energie te voorzien voor onze gezinnen en bedrijven. Dankzij de vergunning van het Prinses Elisabeth Eiland staan we opnieuw verder om van onze Noordzee een groene energiecentrale te maken. Het is belangrijk dat we daarbij rekening houden met het zeeleven, boven en onder water. Het is goed dat Elia verder inzet op Nature Inclusive Design.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.