Seavolt_drijvende_zonnepanelen

Testplatform voor zonnepanelen op zee krijgt vorm

SeaVolt, een samenwerkingsverband tussen Tractebel, DEME en Jan De Nul, maakt zich klaar om zijn eerste drijvende testplatform voor zonne-energie te installeren op zee. Het drijvende platform bevindt zich momenteel in de haven van Oostende, waar hoofdaannemer Equans de laatste hand legt aan de montage.

Het testplatform wordt de allereerste installatie in de Belgische Noordzee die zich richt op de grootschalige ontwikkeling van zonne-energie op zee. Het platform zal op zee gebracht en verankerd worden. Vanaf augustus zal het geactiveerd worden om minstens een jaar lang data te verzamelen. Zonne-energie op zee toegankelijk te maken: het potentieel kent volgens SeaVolt kent geen grenzen. Het bedrijf ontwikkelde een specifiek concept op maat van de omstandigheden op volle zee dat verschilt van de bestaande drijvende installaties voor zonne-energie op meren. Deze technologie is dankzij het modulaire ontwerp geschikt om geïnstalleerd te worden als aanvulling op windmolenparken op zee.

Cruciale stap

“We zijn verheugd om de SeaVolt-technologie te lanceren, die het hoogtepunt is van jaren hard werk en innovatie in offshore PV-technologie samen met onze partners”, zegt Julie De Nul, CEO Jan De Nul Group. “Nu we de offshore testfase ingaan, kijken we ernaar uit om te zien wat deze technologie zal worden. Het drijvende testplatform voor zonne-energie is een cruciale stap in de ontwikkeling van een betrouwbare en duurzame oplossing. Het dient als laboratorium om kennis op te doen en de technologische ontwikkeling verder te stimuleren. Wij geloven dat SeaVolt een cruciale rol kan spelen in een optimaler gebruik van ruimte op zee door een aanvulling te zijn op offshore windmolenparken.”

In het kader van het MPVAQUA, een door de Blauwe Cluster gefinancierd project, en met bijkomende steun van de federale overheid, via BELSPO, staan de partners binnen SeaVolt samen met UGent klaar om gedurende een jaar testen op zee uit te voeren in de ‘offshore Blue Accelerator-testzone’ van POM West-Vlaanderen. Deze ‘proof-of-concept’-installatie zal cruciale data verzamelen over de impact die golven, regen en zoutnevel hebben op verschillende zonnepanelen met uiteenlopende PV-paneelconfiguraties.

lees ook

Zijn drijvende zonnepanelen aan Belgische windmolens op zee de toekomst?

Ook de impact van verschillende hellingspercentages op de opgewekte energie veroorzaakt door golven en wind, zal nauwgezet worden opgevolgd. De test heeft als doel om te bepalen welk beschermingsniveau vereist is om de zonnepanelen te beschermen tegen zeewater en vogelpoep. Uit de verschillende materialen die geschikt zijn voor deze drijvende technologie heeft SeaVolt een nieuwe, lichte carbonfiber gekozen voor de testinstallatie. Het materiaal biedt potentiële voordelen op zee, maar het is nog niet vaak gebruikt in dit soort ruwe omstandigheden.

De ecologische impact testen

Naast de technische testen zal de testinstallatie van SeaVolt ook rekening houden met de ecologische aspecten. Verschillende materialen zullen worden geëvalueerd op basis van de preventie van negatieve effecten op de mariene omgeving. De testresultaten zullen bepalend zijn voor de materiaalkeuze voor verdere ontwikkeling. Het is niet alleen belangrijk om de aanhechting van overmatige mariene groei aan het drijvend mechanisme te minimaliseren, zodat het drijfvermogen behouden blijft, maar ook om de juiste plantensoorten aan te trekken en af te stoten voor een optimale interactie met het ecosysteem, zodat er een ‘kunstmatig rif’ ontstaat. Tot slot zullen er specifieke testen worden uitgevoerd om de combinatie van de drijfsystemen met mosselgroei en oesterkweek te evalueren, wat specifieke uitdagingen met zich meebrengt.

De verschillende partners, inclusief minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, bij de drijvende zonnepanelen

Het beduidende potentieel van zonne-energie op zee wordt ook internationaal erkend. Er wordt aandacht aan besteed in de plannen voor de Europese Green Deal, met een aankondiging van de Nederlandse regering dat ze tegen 2030 3 GW offshore zonne-energie wil voorzien en met concrete projecten tot 100 MW die worden ontwikkeld. Technologische ontwikkeling is cruciaal om die ambities waar te maken. Met deze offshore test zet SeaVolt de cruciale eerste stap om grootschalige drijvende zonne-energie op zee verder te ontwikkelen. Op basis van de ervaring waar tot nu toe sprake van is, beschouwt de markt de ontwikkelde technologie en het consortium erachter momenteel als een van de meest veelbelovende pistes.

Volgende stappen voor SeaVolt

Intussen wordt het ecologische en economische onderzoek verdergezet, onder meer met de analyse van toekomstige LCOE-evoluties. Om verdere ontwikkeling te garanderen bereidt SeaVolt zich voor op een grootschalig demonstratieproject binnen een windmolenpark op zee. Op die manier zal het potentieel van de integratie van drijvende zonnepanelen in een offshore windmolenpark verder worden geëvalueerd. Als alles goed gaat, zal grootschalige offshore zonne-energie naar alle verwachtingen  realiteit worden. In dat geval hoopt SeaVolt een aanzienlijk aandeel van deze nieuwe ontwikkeling in de reeds sterke Belgische offshore sector binnen te halen.

De federale overheid voorziet 2 miljoen euro voor het project, weet Belga. “In een tweede fase gaan we een grote overheidsopdracht uitschrijven om te bekijken wat er op grote schaal kan worden ontwikkeld. Het is dan ook de bedoeling dat dit product onder meer ook wordt geëxporteerd naar andere landen. Geschat wordt dat de eerste echte zonnepanelen op zee er zullen zijn tegen 2025-2026. En als de Prinses Elizabeth-zone wordt geopend, zullen ook daar zonnepanelen kunnen komen”, zegt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.