Environmental,Technology,Concept.,Sustainable,Development,Goals.,Sdgs.

Cleantech wint aan belang in Vlaanderen 

Cleantech Flanders heeft het rapport 2023 gepubliceerd. Uit dat verslag blijkt dat de cleantech steeds belangrijker wordt in Vlaanderen, en daarbuiten. Zo is het aantal cleantecht-actoren in Vlaanderen tussen 2012 en 2021 met 35 procent gestegen.  

Cleantech houdt veel meer in dan schone, duurzame, ‘groene’ technologie, schrijft Cleantech Flanders naar aanleiding van het jaarrapport 2023. Het omvat een breed scala aan producten, diensten en processen die bijdragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk en klimaatimpact. Volgens het rapport biedt cleantech veel kansen op economische meerwaarde. Daarom heeft het Vlaamse economische weefsel er baat bij om cleantech in zijn aanbod te implementeren.  

Vlaanderen attractieve regio 

Het rapport houdt een vinger aan de pols en geeft een stand van zaken van de trends en evoluties in het Vlaamse innovatieve cleantech-ecosysteem. Vlaanderen heeft best veel cleantech-actoren in verschillende sectoren. Dat maakt het tot een attractieve regio. In 2022 stegen de buitenlandse investeringen in Vlaamse innovaties voor klimaat en energietransitie tot 1,64 miljard euro. Die groei leverde 960 extra arbeidsplaatsen en 23 nieuwe projecten op. Het aandeel buitenlandse investeringen is goed voor één op vijf van de projecten en zelfs één op vier arbeidsplaatsen in het Vlaamse Onderzoek en Ontwikkelingslandschap (O&O). 

De totale bestedingen voor O&O in het Vlaamse Gewest bedroegen in 2020 liefst 9,6 miljard euro. Dat resulteert in een intensiteit van 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de O&O-bestedingen. Het aandeel groeit al een tijd gestaag. Van 67 procent in 2010 tot 72 procent in 2020. De inspanningen komen vooral op naam van bedrijven met 250 of meer werknemers (59 procent). Ook universiteiten, academische onderzoeksinstellingen en overheden dragen bij tot de groei.  

lees ook

B4Plastics is winnaar Cleantech Hero Materialen

Opportuniteiten en vooruitzichten 

Het Cleantech-rapport bespreekt een aantal vooruitzichten en opportuniteiten voor de sector. Zo beïnvloedt de economische recessie het belang van cleantech. De Europese Commissie presenteerde dit jaar het Green Deal Industrial Plan om het concurrentievermogen te versterken en de overgang naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. Daarnaast meldt het rapport dat de VS en Europa investeren in hun lokale inkoopstrategieën, en dat China zijn eigen pad volgt.  

Het rapport ziet vooral mogelijkheden op het vlak van smartgrid-oplossingen, recyclage van batterijen, groene waterstof, zonnepanelen, precisielandbouw en wateroplossingen. Cleantech houdt een pleidooi voor samenwerking tussen bedrijven in Vlaanderen en andere Europese cleantech-clusters. Al waarschuwt het rapport ook dat steun voor schaalvergroting noodzakelijk is om de ‘Valley of death’ te overbruggen. 

Het volledige Cleantech-rapport is hier te raadplegen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.