co2 reductie broeikasgas

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM richten CO2-netbeheerder op

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in Fluxys c-grid om een CO2-netbeheerder op te richten. Dat schrijven de vier bedrijven in een gezamenlijk persbericht. De nieuw opgerichte organisatie onderstreept hun gezamenlijke ambitie om de industrie te ondersteunen bij haar transitie inspanningen naar een lage CO2-emissie toekomst.

“De samenwerking laat tegelijkertijd zien dat we klaar zijn voor de komende wet- en regelgeving voor CO2-vervoersactiviteiten”, aldus het persbericht. Fluxys c-grid zorgt voor een lange termijn aanpak waarbij een regionale focus wordt gecombineerd met een breed internationaal geïnterconnecteerd netwerk. CO2 opvang en gebruik/-opslag (CCUS) is essentieel voor de industrie om haar transitie-doelstellingen te halen, vooral voor moeilijk te decarboniseren sectoren zoals de staal-, petrochemische, cement- en kalkproductie. Het partnerschap moet zorgen voor een gecoördineerde aanpak over de nationale en regionale grenzen van België.

Opties voor industrie

Om de industrie zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het doel om het CO2-net te verbinden met exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden, zodat transitvolumes mogelijk worden via een CO2-backbone. Met een dienstenaanbod voor de industrie over nationale en regionale grenzen heen en voor grote volumes, kan een concurrerend tarief voor de industrie worden geboden. Fluxys c-grid reikt de industrie de nodige opties voor CO2-afvoer aan zodat die de activiteiten en werkgelegenheid in stand kan houden.

“CCUS is een belangrijk deel van de oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen”, weet Jacques Vandermeiren, voorzitter van de raad van bestuur van Pipelink en CEO van de Port of Antwerp-Bruges. “Het bewustzijn groeit sterk dat er behoefte is om de CO2-afvangtechnologieën verder te ontwikkelen en geschikte transport-infrastructuur te bouwen om de CO2 naar de Antwerpse en Brugse havens te brengen voor doorvoer naar permanente opslaglocaties. De oprichting van deze onderneming is een mooi voorbeeld van de voortrekkersrol die wij als wereldhaven- en pijpleidingbedrijf spelen in de transitie naar een circulaire economie.”

Jarenlange expertise

De partners hebben zowel de expertise als de financiële sterkte om een goede financiering te verzekeren van de investeringen voor de ontwikkeling en exploitatie van het uitgebreide CO2-net dat de industrie nodig heeft voor haar transitiebehoeften. Als onafhankelijke infrastructuurpartners hebben zowel Fluxys Belgium als Pipelink, een dochterfirma van de Port of Antwerp-Bruges, een uitgebreide en jarenlange ervaring in de ontwikkeling, de aanleg en de veilige exploitatie van leidinginfrastructuur.

lees ook

Belgisch consortium krijgt 4,5 miljoen euro Europese subsidie voor CO2-project

Fluxys c-grid wordt opgericht als een dochteronderneming van Fluxys Belgium die een meerderheidsaandeel van 77,5 procent heeft, partners Pipelink en Socofe hebben elk 10 procent en SFPIM neemt een deelneming van 2,5 procent in Fluxys c-grid. “De lancering van Fluxys c-grid sluit perfect aan bij onze ambitie om de industrie in heel België en de buurlanden de capaciteit te bieden om tegen 2030 30Mt CO2 per jaar te vervoeren”, zegt Pascal De Buck, CEO van Fluxys. “Om ervoor te zorgen dat de belangrijkste industriële centra in onze gewesten en de buurlanden toegang hebben tot onze CO2-backbone, hebben we een stevig plan in de aanloop naar 2030.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.