groenblauwpeil

Online instrument Groenblauwpeil breidt uit naar overheden en professionals 

Het groenblauwpeil geeft aanbevelingen om gebouwen, parkeerplaatsen, infrastructuur en bijhorende (openbare) ruimte klimaatbestendig te maken. De tool is een initiatief van het Departement Omgeving, bouwfederatie Embuild en VLARIO. Sinds de lancering in 2021 hebben meer dan 62.000 Vlamingen de website geraadpleegd en zijn er bijna 30.000 berekeningen gemaakt van huizen en tuinen.  

Met het online instrument groenblauwpeil kunnen burgers nagaan hoe een bestaande woning en tuin of een nieuw ontwerp scoort op ‘blauwe’ aspecten, zoals opvang, gebruik en infiltratie van regenwater, en ‘groene’ aspecten zoals biodiversiteit, CO2-opslag, luchtkwaliteit en verkoeling. Het instrument houdt rekening met verschillende factoren zoals de oppervlakte van het dak, het soort dak, inhoud van regenwaterput en infiltratievoorziening, variatie van groen in de tuin, enzovoort. De tool geeft een score van A tot F en een aantal suggesties om het groenblauwpeil te verbeteren.  

Groenblauwpeil 2.0 

De tool wordt uitgebreid naar andere gebouwtypes en een groter schaalniveau. Ook overheden, architecten, aannemers, tuinarchitecten, etc. kunnen het groenblauwpeil berekenen voor het openbaar domein of voor een combinatie openbaar en publiek domein. Als particulier kan je kiezen voor de eenvoudige berekening, als professional voor een uitgebreide versie met extra parameters voor blauw en groen. De geactualiseerde versie maakt het gemakkelijker om verschillende projectontwerpen met elkaar te vergelijken en te delen met andere partners.  

“Al verschillende zomers lang kampt Vlaanderen met droogte en een snakkend watertekort. Ons wapen daartegen is de Blue Deal, met meer dan 400 projecten over Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Eén ervan is het groenblauwpeil, waar nu een nog betere versie van bestaat. Bovendien wijzigden we de regelgeving met het plaatsen van grotere regenwaterputten en infiltratievoorzieningen, en zelfs het gebruik van regenwater voor toiletten, wasmachines en het poetsen. Want elke druppel telt.” 

Groenblauwe ingrepen noodzakelijk 

“Wanneer we stads- en dorpskernen beter willen wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zijn ook groenblauwe ingrepen in het publiek domein noodzakelijk”, gaat Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen verder. “Het nieuwe groenblauwpeil biedt nu een instrument om de aanleg van groen, het planten van bomen, het voorzien van buffer- en infiltratiecapaciteit voor regenwater te optimaliseren. Zo komen opdrachtgever en aannemer tot een klimaatbestendig en duurzaam resultaat.” 

“Op dit moment is de gemiddelde score C”, vult Wendy Francken, directeur van VLARIO aan. “We streven naar een score A. Dan ben je voorbereid op de klimaatuitdagingen van morgen. Een duurzame waterhuishouding wordt dan gecombineerd met kwaliteitsvolle bomen, struiken en planten.” Volgens Christophe Pelgrims van het Departement Omgeving is de tool een belangrijke schakel in de transitieprioriteit van de Vlaamse regering. “Het groenblauwpeil helpt burgers en omgevingsprofessionals de juiste keuzes maken en het versterkt de realisatie van de bouwshift, klimaatbestendigheid en biodiversiteit in Vlaanderen.” 

lees ook

Belg verbruikt thuis twee keer meer water dan nodig 

Elke bijdrage telt 

De bijdrage die meer dan 6 miljoen Vlamingen kunnen leveren in de strijd tegen de klimaatverandering is niet te onderschatten, volgens Embuild Vlaanderen.  De oppervlakte aan huizen en tuinen bedraagt ongeveer 12,8 procent of meer dan 170.000 ha van Vlaanderen en 72 procent van de Vlaamse huishoudens is eigenaar van de woning waarin ze wonen. Elke maatregel die gezinnen nemen om hun woning en tuin klimaatbestendiger te maken, maakt een verschil. De Vlaamse overheid lanceerde daarom in maart het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Dat loopt tott 31 oktober 2023 en spoort elke Vlaming aan zoveel mogelijk ‘tegels te wippen’ of te ontharden. 

Een mooi voorbeeld van groen en waterbewust bouwen in stedelijke context is Witte Groeten, een stadswoning in Borgerhout (foto onder). Op een perceel van 228 m² met 150 m² dakoppervlakte is er onder andere een regenwaterput geïnstalleerd van 7.500 liter met hergebruik (wc, wasmachine en irrigatie tuin). Bijna de helft van de daken is uitgerust met een extensief en semi-intensief groendak. Een deel van het semi-intensief groendak is ook uitgerust met een bijkomende waterberging (deels kratten en deels open vijver).  

De overloop van de regenwaterput en het overtollig water van de groendaken worden afgevoerd naar infiltratiezones (schelpenbed) onder losse betegeling, dit om het maximaal vasthouden van water na te streven. Naast een stadstuin van een 5-tal m² meter met inheemse beplanting zijn ook de groendaken van inheemse beplanting voorzien. Dit project is een voorbeeld van ‘waterbewust bouwen’ op een beperkte oppervlakte in een stedelijke context. De woning haalt na de renovatie een mooie C-score terwijl deze voor de werken nog F bedroeg. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.