KRC Genk Cegeka Arena

Voetbalclub Genk stapt mee in Open Thor Living lab

De Genkse voetbaltempel Cegeka Arena wordt onderdeel van het Open Thor Living Lab. Dat lab test nieuwe technologieën uitgebreid in de praktijk. Het labo is in 2021 opgericht door EnergyVille, Stad Genk en Thor Park. Het is een unieke testomgeving om nieuwe energieconcepten en -technologieën te testen en versnelt op de markt te brengen.

Om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en klimaatcrisis aan te pakken in een snel veranderende wereld, is innovatie onmisbaar. Nieuwe technologieën en diensten dienen alle kansen te krijgen om snel en efficiënt uitgerold te worden. Om die groei mee mogelijk te maken en deze nieuwe technologieën uitgebreid in de praktijk te testen in het Open Thor Living Lab opgericht. Op de site, dit zich uitstrekt over het Thor Park, de woonwijk Nieuw Texas, tuinwijk in Waterschei en nu ook KRC Genk, wordt ook een innovatief warmtenet, een gelijkstroomnet en een geavanceerd dataplatform uitgerold . Deze hebben allemaal tot doel om gebruik te maken van de beschikbare energie en aan bedrijven een blijvende testomgeving voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën en diensten te bieden.

infrastructuurpartner

KRC Genk maakt dus mee deel uit van het Open Thor Living Lab en wordt daarmee een belangrijke infrastructuurpartner van het living lab. “Dat KRC Genk structureel mee de schouders zet onder het living lab, biedt een belangrijke meerwaarde voor de projecten die hier plaatsvinden“, zegt Daan Six, onderzoeksprogrammamanager bij EnergyVille en VITO. “Voetbalclub Genk heeft een heel specifiek profiel dat complementair is aan de technologiecampus op het Thor Park en de omliggende woonwijken van Nieuw Texas en Waterschei.”

Een afvaardiging van het Open Thor Living Lab in de Genkse Cegeka Arena

Een van de dingen die het living lab onderzoekt is hoe de lokale en duurzaam opgewekte energie zo optimaal mogelijk lokaal kan worden benut. “We willen elektriciteits-, warmte- en koudeoverschotten zo veel mogelijk vermijden of, waar dit niet mogelijk is, recupereren, opslaan en uitwisselen tussen verschillende sites, gebouwen en gebruikers. Door middel van ‘energieknooppunten’ kunnen we alle energiestromen binnen het Open Thor Living Lab samenbrengen en optimaliseren. Op die manier creëren we een unieke en ‘levende’ testomgeving, met echte gebruikers, waar de komende jaren heel wat innovaties uitgetest en geoptimaliseerd kunnen worden in een reële context.”

Grasmat verwarmen met restwarmte

De zonnepanelen op het dak van de EnergyVille-gebouwen worden bijvoorbeeld in verbinding gebracht met de slimme laadinfrastructuur op en rond het Thor Park en KRC Genk. Daarnaast zal het living lab onderzoeken hoe de thermische en elektrische energienoden –en overschotten van een voetbalstadion (denk aan veldverwarming in de winter, bierkoeling in de zomer, hoog elektriciteitsverbruik tijdens voetbalmatchen,…) optimaal kunnen worden geconnecteerd met die van de omliggende woonwijken en de Thor site. Op die manier kan het Open Thor living lab met de KRC Genk site als relevante context dienen om verschillende innovatieve energiecombinaties en -technieken uit te testen.

lees ook

Thorpark krijgt thermisch net van de vijfde generatie

“De klimaatverandering stelt heel de samenleving voor uitdagingen”, zegt Algemeen Directeur van KRC Genk Erik Gerits. “Met onze unieke energievraag stelt ons dat ook als voetbalclub voor een enorme uitdaging. Creativiteit is één van de basiswaarden waarop de visie van KRC Genk is gestoeld. Zowel op het veld als ernaast. Door de deuren van de Cegeka Arena te openen voor de partners van het Open Thor Living Lab, werken we actief mee om die oplossingen van morgen op onze grond mee te ontwikkelen. Op die manier zorgen we als club niet enkel voor een maximale voetbalbeleving, maar denken we ook actief mee na om een antwoord te bieden op de energievraagstukken waar veel van onze supporters mee kampen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.