recycleren recyclage

Multimodaal vervoer kan Vlaanderen koploper maken op vlak van chemische recyclage

Verschillende recyclagehubs die elk gespecialiseerd zijn in specifieke materiaalstromen, dat is een effectieve manier om kunststofhoudend afval te recycleren. Multimodaal vervoer heeft de ideale karakteristieken om de logistieke puzzel voor aan- en afvoer te doen kloppen. Dat blijkt uit de projectresultaten van Plastics Recycling Hub, dat VIL (Vlaanderen Innovatief en Logistiek) heeft uitgewerkt samen met 23 bedrijven, VITO en Multimodaal.Vlaanderen.

De omschakeling naar een circulaire economie is volop aan de gang. Kunststofhoudend afval, zoals polyurethaan (PU), polyolefine (PO), PET en PVC, vormen belangrijke stromen met hoge meerwaarde op economisch en maatschappelijk vlak, aldus het persbericht van VIL. “Gezien de sterke aanwezigheid van chemie- en recyclagebedrijven kan Vlaanderen een prominente rol spelen in de circulaire transitie voor deze materialen”, klinkt het. Een recyclagehub, gericht op één of meerdere materiaalstromen, kan de huidige geografisch verspreide en industrieel gefragmenteerde activiteiten een impuls geven om te integreren. Dat biedt kansen om technische, logistieke en operationele troeven optimaal te benutten.

Voordelen van multimodaal vervoer

Uit dit project blijkt dat de binnenvaart in Vlaanderen enkele belangrijke voordelen biedt om deze hubs succesvol tot stand te brengen. Zo kunnen er gemakkelijk buffers worden opgebouwd en is er ontkoppeling mogelijk van productie en logistiek. Bovendien is transport- en verwerkingssnelheid bij deze afvalstromen niet van groot belang. De prijsberekeningen die Multimodaal.Vlaanderen uitvoerde in dit project tonen aan dat verdere optimalisatie en orkestratie van de stromen nodig zijn, voordat het multimodale transport ook economisch voordelig wordt.

In Vlaanderen worden op dit moment volop investeringen gedaan door de industrie, zodat mechanische, en vooral chemische recyclage-activiteiten meer capaciteit aankunnen. Zo zal onder andere Triple Helix een Polyurethaanfabriek bouwen op NextGen District. Daarnaast is Indaver gestart met een Pyrolyse fabriek in de haven van Antwerpen. Ook elders in Vlaanderen wordt er geïnvesteerd in de recyclage van kunststoffen.

Optimale logistieke flow

“We mogen er trots op zijn dat er in Vlaanderen zoveel recyclagekennis aanwezig is”, zegt Jessica Gerritsen, Port area development expert – circular economy bij Port of Antwerp-Bruges. “Om van de werking van onze hub effectief een succes te maken is het belangrijk dat verschillende actoren in de keten willen samenwerken. Dat zorgt voor een optimale logistieke flow van hernieuwbare grondstoffen van voldoende kwaliteit. Bij Port of Antwerp-Bruges ligt onze focus voornamelijk op recyclage van kunststoffen en biomassa omdat deze koolstofhoudende materialenstromen deel zullen uitmaken van de grondstoffentransitie van de chemische industrie in Antwerpen.”

lees ook

Duurzaamheidstool van VITO helpt haven met selectie van bedrijven voor NextGen District

De juiste recyclage-infrastructuur die afgestemd is op deze afvalstromen is momenteel in opbouw. Ook het wettelijk kader is in volle evolutie. Dit duidt erop dat zowel de industrie, als de overheid geloven in de circulaire toekomst. Deze organisaties en bedrijven namen deel aan het project: ADPO, BASF, Beaulieu, Covestro, Bionerga, Chep, Despriet, Eastman, Euroports, Galloo, Haven Genk, Indaver, JoGo Logistics, POM Limburg, Belgian Scrap Terminal, Port of Antwerp-Bruges, PreZero, Renewi, Triple Helix, Vanheede Environmental Logistics, TwinTag, Van Werven, Veolia, VITO en Multimodaal.Vlaanderen. VLAIO zorgde voor financiële steun.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.