zonnepanelen_dak_werkmannen_economie

Zonne-energie als motor voor Vlaamse economische groei

Tegen 2030 kan Vlaanderen uitgroeien tot een stabiel groeiende Gigawatt-markt voor zonne-energie. Dag schrijft de Organisatie Duurzame Energie (ODE) in een persbericht. Tegen die tijd kan de bijdrage van zonnepanelen aan de Vlaamse energievoorziening jaarlijks meer dan een 10 TWh elektriciteit bedragen, genoeg om 3 miljoen gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien.

Het gaat voor ODE Vlaanderen niet alleen om energie. Vlaanderen ziet een aanzienlijke economische meerwaarde voor elke in zonnepanelen geïnvesteerde euro. De sector kan in Vlaanderen tegen 2030 groeien naar een markt met een omzet van 1 miljard euro en 5.000 directe werknemers. Om dit mogelijk te maken vraagt PV-Vlaanderen, het technologieplatform voor zonne-energie binnen ODE, een stabiel overheidskader in haar Visietekst 2030. PV-Vlaanderen onderstreept de centrale positie van zonne-energie in de toekomstige energievoorziening en benadrukt de economische voordelen die deze transitie met zich meebrengt.

Bedrijven en gezinnen aan de leiding in Zonne-energie

PV Vlaanderen beklemtoont dat tegen 2030 één op twee Vlaamse gezinnen zonnepanelen op de daken kunnen hebben liggen, inclusief niet-eigenaars en sociaal zwakkeren. Dit is goed voor 6,8 GW, en dit zonder bijkomende subsidies voor nieuwe installaties. Gezinnen zijn vandaag al goed voor 65 procent van het totaal geïnstalleerde vermogen en 95 procent van alle zonnepaneel-installaties. Door steeds wijzigend beleid, gedreven door (afbouw van) subsidies, was de uitrol in het verleden echter onstabiel. 

Om de groei van zonne-energie in woonwijken te stimuleren, moet Vlaanderen prioriteit geven aan de elektrificatie van verwarming en vervoer. De keuze van de Vlaamse Regering om de premie voor nieuwe zonnepanelen vanaf 2024 te beëindigen, een jaar vroeger dan gepland, sluit naadloos aan bij deze visie. “De afgelopen 15 jaar waren subsidies vaak de belangrijkste stimulans, maar de toekomstige groei zal gebaseerd zijn op de versnelde elektrificatie van de huishoudelijke energievraag. Subsidies voor nieuwe installaties zijn niet langer nodig,” stelt Dirk Van Evercooren, Algemeen Directeur ODE-Vlaanderen.

Prijsgaranties voor bedrijven

Tegen 2030 kan ook één op vier bedrijfsdaken uitgerust zijn met zonnepanelen. Een cruciaal onderdeel van deze transitie is het invoeren van prijsgaranties om de noodzakelijke investeringen en financieringen te beveiligen. Daarnaast pleit het ODE voor een normering waarbij alle eigenaars van daken groter dan 250 m² verplicht zouden worden om zonnepanelen te installeren. “Met de ambitie om tegen 2030 één op vier bedrijfsdaken van zonnepanelen te voorzien, zetten we vol in op een groenere toekomst. Door in te zetten op prijsgaranties en normering voor grote daken, creëren we een solide basis voor onze energietransitie.”

lees ook

ODE: ‘Groene Vlaamse investeringen in gevaar na afschaffing steun zonneparken’

Daken vormen het ideale canvas voor zonnepanelen, waar ze renderen dankzij hun directe connectie met de energiebehoefte. Vrijstaande PV-installaties gaan perfect samen met deze dakopstellingen. Ze staan het best op plekken die ook het milieu ten goede komen. Denk aan ruime parkeerterreinen omgevormd tot zonnecarports of landbouwgebieden die met agri-PV een duurzame boost krijgen, zonder extra ruimte in te nemen. “Zonne-energie is niet langer alleen een technologische keuze; het is een keuze voor onze economie, onze samenleving en voor een duurzame toekomst,” besluit Dirk Van Evercooren over de visietekst van ODE Vlaanderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.