Denuo_afvalverwerking

Afval- en recyclagesector vraagt Vlaamse overheid naar toekomstpact voor milieuheffingen

Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, heeft een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om een recente wijziging in het Vlaams Materialendecreet te laten vernietigen. Het gaat om de schrapping van de compensatieregel waardoor Vlaamse bedrijven nu twee keer moeten betalen voor het verbranden of storten van hetzelfde restafval namelijk in het gewest of de lidstaat waar het restafval belandt én in Vlaanderen.

Eind 2022 heeft de Vlaamse Regering ‘voor de zoveelste keer’ tijdens een begrotingsconclaaf ingegrepen in de Vlaamse milieuheffingen om de Vlaamse begroting te stutten, schrijft Denuo in een persbericht op dinsdag. Er werd besloten om de compensatieregel, die nog steeds bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, te schrappen in het Vlaamse Materialendecreet. Dit leidt ertoe dat sinds 1 januari 2023 Vlaams afval dat (mee)verbrand of gestort wordt in een ander gewest of een ander land dat ook milieuheffingen hanteert, onderhevig is aan een dubbele heffing.

Verzoek ingediend bij Grondwetttelijk Hof

Ongeacht de kwaliteit van de verwerking en het tarief van de milieuheffing ter plekke int de Vlaamse overheid nu de volledige Vlaamse heffing, alsof de afvalstoffen in Vlaanderen werden (mee)verbrand of gestort. Volgens Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo leidt de schrapping van deze compensatieregel aan Vlaamse zijde tot een discriminatie van de afval- en recyclagesector die Vlaams afval verwerkt, maar voor de finale verwerkingsstappen niet steeds terecht kan in Vlaamse installaties.

“Het doet ook afbreuk aan de Belgische en Europese interne markten. Daarom heeft Denuo besloten om vandaag namens zijn leden een verzoekschrift in te dienen bij het Grondwettelijk Hof om deze wijziging van het Vlaamse Materialendecreet te vernietigen”, zegt Vaes. De Belgische federatie is op zich niet gekant tegen een wijziging van de milieuheffingen, maar hekelt wel de manier waarop dit gebeurt. “Als we van de overgang naar een meer circulaire economie een succes willen maken, moeten we de hoeveelheid restafval verminderen. Het optrekken van de milieuheffingen kan daarbij helpen.”

Toekomstpact

De federatie staat open om samen met de Vlaamse overheid een toekomstpact af te sluiten, waarin een meerjarig traject wordt uitgestippeld met verhogingen van de milieuheffingen op vaste momenten. Een dergelijke aanpak zorgt volgens Denuo voor voorspelbaarheid en geeft bedrijven de kans om de toenemende kosten in hun budgetten op te nemen en de nodige voorbereidingen te treffen om de hoeveelheid restafval af te bouwen. “Daarnaast pleiten we in zo een toekomstpact ook voor een vereenvoudiging van het systeem van de milieuheffingen, zodat zij voor het bedrijfsleven gemakkelijker te begrijpen en na te leven zijn én hun sturende werking behouden.”

lees ook

Belgische afval- en recyclagesector bespaart dubbel zoveel CO2 dan dat het zelf uitstoot

De Vlaamse afval- en recyclagebedrijven hebben hun vraag om een toekomstpact al meermaals op tafel gelegd bij de beleidsverantwoordelijken, maar krijgen maar weinig gehoor. “Vandaar deze beslissing om naar het Grondwettelijk Hof te trekken,” legt Vaes uit. “We hebben de vraag naar een toekomstpact, dat ook de kans biedt om bestaande verschillen tussen de gewesten recht te trekken, meermaals uitgelegd en gemotiveerd bij de Vlaamse overheid. Het is evenwel nog niet te laat om aan de slag te gaan en voor de verkiezingen in 2024 met een doordachte visie naar buiten te komen voor een Vlaamse circulaire economie die onze klimaatimpact terugdringt.” 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.