Innovation_Energy_Mission_logo

Energy Mission 2023 – co-creatief innoveren in de energiesector

Flux50 organiseert, samen met EnergyVille en POM Limburg, Energy Mission. De vierde editie vindt op dinsdag 17 oktober plaats in het Genkse Thor Park. Niet toevallig kiezen de organisatoren één van de meest vooruitstrevende living labs van Europa. Energy Mission wil met een afwisselend programma van keynotes, panelgesprekken en netwerking een extra elan geven aan innovatieve, bedrijfsoverstijgende samenwerkingen in de energiesector.

Energy Mission 2023 staat in het teken van innovatieve samenwerkingen, over bedrijfsgrenzen heen. In een tijd waar de druk op energie en duurzaam omspringen met hulpbronnen nooit zo hoog was, is co-creatie geen overbodige luxe. Hoe begin je als CEO a    an dergelijke uitdagingen? Wat is nodig om van een innovatief ecosysteem een succes te maken? Hoe betrek je iedereen, van producenten tot eindgebruikers, in het verhaal? Het zijn slechts enkele vragen waarmee de deelnemers aan Energy Mission aan de slag mee gaan. De organisatoren brachten tientallen experten op vlak van energie, living labs en co-creatie samen. Ecotips kreeg de kans om, in de aanloop naar het event, te spreken met professor Frank Gielen (EIT InnoEnergy) over het belang van stevig onderbouwde ecosystemen.

lees ook

Energy Mission (17 oktober): innovatieve oplossingen voor energiesector

Ecosysteem noodzakelijk

Onder andere door experten in debat te laten treden, wil Energy Mission bedrijven en organisaties inspireren in hun zoektocht om innovatieve ideeën op een doeltreffende manier op de markt te brengen. Eén van die experten is professor Frank Gielen. Door zijn jarenlange internationale ervaring is de Education Director van InnoEnergy en professor aan de Gentse universiteit de juiste persoon om ons te gidsen door het huidige energielandschap. “De energiesector verschilt van andere sectoren op vlak van IT-innovaties. Er is een innovatie ecosysteem nodig dat draait rond co-creatie en over de hele structuur heel wordt ondersteund”, zegt professor Gielen.

Professor Frank Gielen

Professor Gielen verduidelijkt zijn punt met een voorbeeld. Een innovatief bedrijf in de energiesector kan niet in het luchtledige werken. De klanten moeten mee zijn, maar ook de leveranciers, financiers en wetgeving. Het gaat niet om investeren in één bedrijf om hoe je de volledige supportstructuur opbouwt qua kapitaal, talent, enzovoort.” Het is net om die reden dat de organisatoren van Energy Mission professor Gielen heeft uitgenodigd. Zijn bedrijf, EIT InnoEnergy, heeft 13 jaar ervaring in investeringen in de energiesector. “Op Europees vlak zijn we investeerder in climate tech-bedrijven in een zeer vroeg stadium.”

Investeren in hele structuur

De aanpak van InnoEnergy verschilt van die van een gewone ‘venture capitalist’. “We betrekken het volledige ecosysteem. Daarbij investeren we niet alleen met financiële middelen, maar we investeren ook in klanten of partners van de bedrijven. We besturen de mogelijke financiële instellingen in vervolgrondes en bekijken of we de klant kunnen helpen om sneller aan geld te komen. Het aspect ecosystem-management is, net als het aspect talent (de juiste mensen op het juiste moment binnen het bedrijf), ontzettend belangrijk. Die trends is niet alleen in de energiesector bezig, uiteraard. Maar binnen deze sector zijn wij een voortrekker en hebben we bewezen dat het effectief werkt.

We betrekken het volledige ecosysteem waarbij we ook investeren in klanten of partners van de bedrijven.

Prof. Frank Gielen – Education Director EIT InnoEnergy

Tijdens zijn keynote zal professor Gielen enkele cases belichten, die aantonen dat een bredere kijk het risico op falen verkleint en de groei versnelt. “Onze expertise is in dertien jaar sterk gegroeid. Toch stonden we van bij het begin dicht bij de Europese regulator, die het pad voor de energie van de toekomst uitstippelt en dat doorschuift naar de lidstaten. We weten wat die wetgeving is of kunnen meehelpen die wetgeving te maken. België en het volledige mismanagement van de wetgeving rond zonnepanelen en terugdraaiende tellers is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.”

Context en middelen

Om tot een doeltreffend ecosysteem te komen, moet het klimaat gunstig zijn. “We noemen dat de ‘enabling context’, het klimaat waar innovatie mogelijk is”, aldus professor Gielen. “Daarnaast zijn enkele van onze aandeelhouders voorlopers in de energietransitie. Zonder de andere tekort te doen pik ik er één uit: Schneider Electric. Dat bedrijf kijkt continu naar onze bedrijven om ze te bijvoorbeeld te integreren in hun productaanbod of om te helpen naar de markt te trekken. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de start-up en het product goed en competitief is. De voorwaarden zijn in dit ecosysteem nog wat strenger want als het product doorbreekt, dan moet het bedrijf in staat zijn om snel te schakelen om als het ware vanonder de kerktoren te schieten.”

Professor Gielen haalt graag het voorbeeld aan van Northvolt. De Zweedse producent van groene batterijen is een waar succesverhaal. “In 2017 waren wij de eerste investeerder in het bedrijf, toen het enkel nog op papier bestond en het woord batterij in Europa amper gekend was. Zeven jaar later is de discussie helemaal anders, maar in de beginfase  lag InnoEnergy mee aan de basis van de nieuwe industriële strategie in Europa. We zagen het bedrijf en de trend in de Europese auto-industrie, maar er was één blinde vlek: we hebben geen eigen batterijen. Daar zijn we mee naar de Europese Commissie en verschillende instanties gestapt. Er moest een Europese strategie komen om niet van de ene afhankelijkheid (olie) in de andere te vallen (Chinese batterijen). Uit dat overleg is de European Battery Alliance gegroeid.”

lees ook

Europa dreigt achterop te geraken door gebrek aan batterijgrondstoffen

Northvolt was het eerste lid van die alliantie en kondigde vorige week aan dat ze een grote toelage hebben gekregen van de Canadese overheid om daar een fabriek te plaatsen. “Het geeft een idee van de snelheid waarmee zoiets kan evolueren. In 2017 was er niets, behalve twee mensen van Tesla uit Zweden die met een PowerPoint naar ons kwamen voor een investering. Zes jaar later is het een wereldspeler geworden. Wij hebben voor hen de Europese regelgeving op tafel gelegd. Tegelijk hebben we voor hen gezocht naar mogelijke klanten (VW bijvoorbeeld) en keken we ook naar andere randvoorwaarden zoals grondstoffen (kobalt, lithium). Dat is weer het verhaal van het ecosysteem. We wilden niet alleen investeren in Northvolt maar ervoor zorgen dat ze snel konden groeien. Dat zorgt er ook voor dat alle andere bedrijven in het ecosysteem kunnen blijven groeien.”

Focus op België

InnoEnergy is een Europees organisatie, dat volgens professor Gielen nog te weinig aanwezig is op de Belgische markt. Dat is meteen één van de bijkomende redenen waarom hij uitkijkt naar Energy Mission 2023. “De conferentie is een manier om meer aansluiting te krijgen met wat er al bestaat in België. Met de aanpak die wij hebben kunnen we misschien een aantal zaken versnellen en vergroten. Het energieprobleem is globaal en dat los je niet alleen op in Vlaanderen. Sinds vijf jaar zijn we ook op de Amerikaanse markt actief. Wanneer we een Belgisch of Nederlands bedrijf zien waar potentieel in zit, maar dat door omstandigheden niet buiten de landsgrenzen geraakt, dan zullen we proberen hen te ondersteunen. En dat zowel financieel als met lokale salessupport als regulatorsupport.”

De consument, eindgebruiker of wie vroeg of laat wordt geconfronteerd met de nieuwe zaken, moet 100 procent mee zijn in het verhaal.

Prof. Frank Gielen – Education Director EIT InnoEnergy

België heeft enkele belangrijke troeven, vindt professor Gielen. “Zeker op vlak van offshore wind hebben we een voorsprong op veel andere landen. Die markt is in volle ontwikkeling, maar er zijn nog domeinen waar kansen liggen. Het waterstofverhaal is er zo één. De ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Toch heeft België door de ligging, havens en tal van spelers een grote expertise. Als je dat kan koppelen aan nieuwe of innovatieve bedrijven die dan een extra steun krijgen om meteen globaal te werken, dan ligt daar een enorme kans.”

Consument en gebruiker mee nemen

Energy Mission vindt op 17 oktober plaats op het Thor Park, waar het Thor Living Lab een prominente plaats inneemt. Een uitgelezen plaats dus om innovaties samen te brengen. Toch ziet professor Gielen het ruimer. “De consument, eindgebruiker of wie vroeg of laat wordt geconfronteerd met de nieuwe zaken, moet 100 procent mee zijn in het verhaal. We kennen allemaal de verhalen van protesten tegen windmolens of hoogspanningskabels. Dat is net het probleem. De energietransitie verandert werkelijk alles, daarom moet ook iedereen mee zijn. Belangrijk is om vanaf dag één niet alleen te kijken naar de technologie, maar ook naar de impact op alles wat errond hangt. Dat slaat opnieuw op het hele ecosysteem.”

De verandering in het energielandschap leidt tot heel wat druk (en vaak onbegrip). Daar is professor Gielen zich van bewust. “Er gaan veel sectoren veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Dat soort verandering leidt tot druk op de jobmarkt. Dat mag je niet ontkennen. Meer zelfs, je moet er mee bezig zijn om het op te lossen. Als dat het gegeven van living labs is, de burger en eindgebruiker meekrijgen in het verhaal, dan vind ik dat prima. Alles wat qua technologie nodig is voor nieuwe energie, hebben we vandaag al. De redenen waarom sommige dingen niet lukken is echter omdat de consument het niet wil of omdat het te duur is. De vraag is dan hoe de overheid dit steunt zodanig dat wie ermee wordt geconfronteerd mee is in het verhaal en zich niet benadeeld of verplicht voelt. En die opgave is wellicht nog moeilijker dan nieuwe technologieën implementeren”, besluit professor Gielen.

Inschrijven voor Energy Mission kan via deze website.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.