fiets_dame_stad

1 op 5 werkgevers biedt fietsleasing aan

Werkgevers in België hebben de intentie om fietsgebruik bij hun werknemers aan te moedigen. Dat blijkt uit een werkgeversbevraging door Securex bij 624 werkgevers in het kader van de Week van de Mobiliteit. Fietsleasing is hierbij duidelijk in trek, meent de HR-dienstverlener. Bijna 20 procent van de Belgische werkgevers biedt medewerkers deze mogelijkheid al aan. Een kwart van de werkgevers die dit nog niet aanbieden, heeft wel de intentie om dit in de toekomst te doen.

Ruim 71 procent van de werkgevers heeft nu al minstens één maatregel ingevoerd om fietsgebruik in woon-werkverkeer aan te moedigen. Meer dan de helft (53,3 procent) overweegt om (bijkomende) initiatieven te nemen. Vlaanderen is de regio waar werkgevers het meest inzetten op fietsgebruik bij werknemers. “Fietsleasing is een uitgelezen middel voor de Belgische werkgever om zijn werknemer fiscaal vriendelijk op de fiets te krijgen, maar het moet dan wel gemakkelijker gemaakt worden voor de werkgever”, zegt Heidi Verlinden van Securex.

Gezondheid voorop

Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat 14,1 procent van de werknemers zich met de fiets naar het werk verplaatst. Met de jaarlijkse Week van de Mobiliteit (16-22 september) voor de deur bevroeg Securex 624 werkgevers in België over het fietsgebruik voor woon-werkverkeer in hun onderneming. Uit de bevraging blijkt dat de helft van de werkgevers het belangrijk vindt dat hun werknemers met de fiets naar het werk komen. Gezondheid is daarbij de belangrijkste reden. “Veel korte woon-werkverplaatsingen van minder dan tien kilometer worden nu gemaakt met de auto. Door twintig procent van deze ritten per fiets te laten gebeuren, vermijden we tot 55 vroege overlijdens per jaar in ons land”, zegt Annelies Develtere van het VIAS-instituut.

Om fietsgebruik te stimuleren kijken werkgevers vooral naar fietsleasing. Hierbij zorgt de werkgever voor een fiets voor een langere periode, meestal 36 maanden. Gedurende deze periode betaalt de werknemer dan een beperkt bedrag en aan het eind van de leasingperiode krijgt hij de mogelijkheid om de fiets voor een voordelig restbedrag aan te kopen. Eén werkgever op vijf in België biedt al zo een leasing aan. Een kwart van hen die het nog niet doen, overwegen wel die optie. “Een duidelijk signaal”, vindt Heidi Verlinden. “Fietsleasing is fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en kan de aantrekkelijkheid van het bedrijf versterken. Voor de werknemer is de leasing vrijgesteld van voordeel van alle aard, is het goed voor de gezondheid en kan hij of zij rekenen op een fietsvergoeding.”

Vlaamse werkgever zet het meest in op fietsleasing

Vooral in Vlaanderen lopen bedrijven warm voor fietsleasing: drie op tien Vlaamse werkgevers biedt nu de mogelijkheid van fietsleasing aan al hun werknemers, tegenover 14,8 procent in Brussel en slechts 4,7 procent in Wallonië. De intentie om fietsleasing in te voeren is evenwel overal een stuk hoger: 32,9 procent in Vlaanderen, 26,1 procent in Brussel en 14,9 procent in Wallonië. Hoge complexiteit wordt door de bevraagde werkgevers aangegeven als een belemmering om maatregelen te nemen die fietsgebruik stimuleren. 11,5 procent geeft aan dat de regelgeving te complex is. Het vraagt ook heel wat tijd om een degelijk fietsbeleid te implementeren. Tot slot wordt door de werkgever ook aangegeven dat de fietsroutes van en naar het werk vaak onveilig zijn, of dat de afstand te lang is. ​

lees ook

Belgen fietsen meer (betaald) naar het werk

“Brussel en Wallonië lopen achter op Vlaanderen”, aldus Heidi Verlinden. “Terwijl in Vlaanderen bijna een vijfde van alle woon-werkverplaatsingen met de fiets wordt afgelegd, is dit in Brussel en Wallonië respectievelijk negen en twee procent. Er is in alle regio’s wel duidelijke interesse om fietsleasing in te voeren, maar werkgevers vinden dit vaak zeer complex. Zo zijn er veel partijen en elementen die hierbij komen kijken: leaser, leasingbedrijf, eventuele beheerplatformen en de niet te onderschatten juridische aspecten. Een vereenvoudiging van de opstart kan ervoor zorgen dat veel van de goede intenties worden omgezet in actie.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.